Til hovedinnhold
Norsk English

Lillian Hansen

Forsker

Samfunnsviter og omstillingsforsker som fokuserer både på teknologiske, og ikke-teknologiske dimensjoner for å forstå og fremme bærekraftig omstilling. Ansatt på avdeling Mobilitet, gruppe Grønn omstilling. Særlig opptatt av hvordan inkorporere hensyn til både samfunn, teknologi, og natur, og ikke minst uventede konsevenser og hendelser - i vår vurdering fremtidens løsninger for transport.

Utdanning

Doktorgrad i samfunnsvitenskap, spesialisering i statsvitenskap - med tittelen: Transitions and projections in the bioeconomy: Lessons for and learning from reflexive governance

Kompetanse og fagområder

Forsker for tiden på følgende:
-Bærekraftig havneomstilling (ACES, AutoPort, MARENII)
-Radikal og transformativ energiomstilling i transportsektoren (CAPTAIN)
-Disrupsjoner i logistikknettverk (SARIL)
-Bedre integrert viltvarsling (WILDETECT)
-Geofencing i by (GeoSence)

Kompetanse i medvirknings-og samskapingsmetoder som deltakende fremsynsanalyse og omstillingsledelse, samt intervjumetoder og spørreundersøkelser.

Jobber i kjernegruppa for SINTEFs konsernsatsing Naturmangfold og arealbruk

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/lillian-hansen-ba01b563/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Lillian-Hansen

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3020-4579

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim