Til hovedinnhold
Norsk English

Lillian Hansen

Forsker

Lillian Hansen
Avdeling:
Mobilitet
Kontorsted:
Trondheim

Samfunnsviter og omstillingsforsker som fokuserer både på teknologiske, og ikke-teknologiske dimensjoner for å forstå og fremme bærekraftig omstilling. Ansatt på avdeling Mobilitet, gruppe Grønn omstilling. Særlig opptatt av hvordan å inkorporere hensyn til både samfunn, teknologi, og natur, og ikke minst uventede konsevenser/hendelser - i vår vurdering fremtidens løsninger for transport.

Utdanning

Doktorgrad i samfunnsvitenskap, spesialisering i statsvitenskap - med tittelen: Transitions and projections in the bioeconomy: Lessons for and learning from reflexive governance

Kompetanse og fagområder

Forsker for tiden på følgende:
-Havner (Prosjektene ACES, AutoPort, MAREN II)
-Geofencing i byer (GeoSence)

Erfaring med case studie analyser, semistrukturert og strukturert intervjumetode, spørreundersøkelser, og ulike medvirknings og samskapingsmetoder som deltakende fremsynsanalyse og omstillingsledelse (Transiton management) og gjennomføring av Serious Game-tilnærming.

Representant for SINTEF Community i Konsernsatsingen Naturmangfold og arealbruk

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/lillian-hansen-ba01b563/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Lillian-Hansen

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3020-4579

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim