Til hovedinnhold
Norsk English

Gemini-senter Sustainability Transitions

'Sustainability transitions' handler om å forstå – og bidra til å løse – de komplekse omstillingsprosessene som må til for at sentrale samfunnsfunksjoner (energi, transport/mobilitet, mat, husrom, vannforvaltning) blir levert og brukt på en bærekraftig måte.

Kontaktperson

Flower photo created by jcomp at www.freepik.com

Typisk anvendes 'sosio-tekniske systemperspektiv' på ulike sektorer, det være seg skipsfart, prosessindustri, havbruk, eller kraftsektor, med søkelys på innovasjons- og transformasjonsprosesser, policy og virkemidler, samt endringer i praksiser og institusjoner (formelle, uformelle).
Perspektivene er også relevante for omstilling i offentlig sektor og i overgang til sirkulær økonomi.

Gemini-senter Sustainability Transitions har to hovedformål:

  1. Videreutvikle fagområdet 'sustainability transitions' i Norge – og posisjonere oss på det internasjonale kartet. Et konkret mål vil være å utvikle en eller flere søknader (som koordinator samt ev. partnerinstitusjoner) til internasjonale (europeiske og nordiske) forskningsprogram. Videreutvikle forskningsaktivitet innen området, særlig EU.
  2. Felles tiltak for å styrke forskeropplæring innen fagområdet, gjennom organisering av forskerkurs og/eller sommerskole rettet mot nasjonale og internasjonale fagmiljø. Dette vil være en aktivitet som også vil brygge bro mellom andre eksisterende samarbeid mellom de tre partnerne (INTRANSIT, FME NTRANS).

SINTEF Digital (ved avd. Teknologiledelse) leder senteret, som er et samarbeid med NTNU (ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier). Universitetet i Oslo (ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur) og relevante miljøer i SINTEF Community. Senteret har som formål å styrke samfunnsvitenskapelig forskning på bærekraftig omstilling nasjonalt og internasjonalt.

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo.

Partnere i prosjektet er involvert i en rekke forskningssentre og -prosjekter, inkludert:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Logo Gemini Sustainability Transitions.png

Cooperation Partners

SINTEF Digital, Teknologiledelse, kontaktperson: seniorforsker

Universitetet i Oslo, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, kontaktperson: professor

UiO_Segl_A.png

NTNU, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, kontaktperson: professor

ntnu logo.jpg

Utforsk fagområdene