Til hovedinnhold
Norsk English

Markus Steen

Seniorforsker

Markus Steen
Avdeling:
Teknologiledelse
Kontorsted:
Trondheim

Seniorforsker i forskergruppa Innovasjon og bærekraft, avd. Teknologiledelse. Samfunnsviter med fokus på innovasjon, bærekraftig omstilling og næringsutvikling.

Utdanning

Mastergrad og Phd i (økonomisk) geografi fra NTNU.

Kompetanse og fagområder

Forskningen min er i skjæringsfeltet mellom økonomisk geografi, innovasjonsstudier og bærekraftig omstilling. Forskningstema:
- grønn næringsutvikling
- regional utvikling
- globale produksjonsnettverk / verdikjeder
- klynger og regionale innovasjonssystem
- innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer
- transformativ innovasjonspolitikk
- bærekraftig omstilling i og på tvers av ulike sektorer

Empirisk fokus: energi (petroleum, fornybar), maritim transport (skipsfart, havner), akvakultur, vareproduksjon, prosessindustri

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim