Til hovedinnhold
Norsk English

Markus Steen

Seniorforsker

Seniorforsker i forskergruppa Innovasjon og bærekraft, avd. Teknologiledelse. Samfunnsviter med fokus på innovasjon, bærekraftig omstilling og næringsutvikling.

Utdanning

Mastergrad og Phd i (økonomisk) geografi fra NTNU.

Kompetanse og fagområder

Forskningen min er i skjæringsfeltet mellom økonomisk geografi, innovasjonsstudier og bærekraftig omstilling.
Forskningstema: grønn næringsutvikling, regional utvikling, globaleproduksjonsnettverk/verdikjeder, klynger og regionale innovasjonssystem, innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer, transformativ innovasjonspolitikk, bærekraftig omstilling i og på tvers av ulike sektorer.
Empirisk fokus: energi (petroleum, fornybar), maritim transport (skipsfart, havner), akvakultur, vareproduksjon,

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/msteen77/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Markus-Steen

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0956-2662

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim