Til hovedinnhold
Norsk English

CaptureX - Socio-technical drivers, opportunities and challenges for large-scale CCUS

CaptureX skal utvikle ny kunnskap om drivere, muligheter og barrierer for realisering av storskala CCS og CCU.

Kontaktperson

Ill.: Gassnova

Det er konsensus om at CCS er nødvendig for å nå 2-gradersmålet. I det siste har satsingen på karbonfangst og lagring (CCS) skutt fart som resultat av at norske myndigheter tok beslutningen om å allokere 16.8 milliarder kroner til Langskip-prosjektet. Langskip-prosjektet har som mål å etablere en fullskala verdikjede for CCS. I CaptureX-prosjektet søker vi å forstå drivere, barrierer og muligheter for å etablere en slik fullskala verdikjede for CCS.

Prosjektet tar utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet på bærekraftig omstilling, og legger an et sosioteknisk perspektiv for å forstå innovasjonsprosessene rundt etableringen av CCS. Prosjektet analyserer innovasjon knyttet til hele verdikjeden av CCS og CCU (karbonfangst og utnyttelse), og ser på hvordan strategier og forretningsmodeller til sentrale industriaktører, og regionale industrielle transformasjonsprosesser, er med på å forme utviklingen av CCUS og omvendt. CaptureX fokuserer videre på viktigheten av legitimeringsprosesser (herunder aksept) og politikkutvikling for utvikling og spredning av CCUS.

Publikasjoner og andre nyheter fra prosjektet er tilgjengelig her.

CCS: karbonfangst og -lagring
CCU: karbonfangst og -utnyttelse

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Samarbeidspartnere

Referansepanel

IndustriEnergi, ZERO, Aker Carbon Capture, Heidelberg Cement, Gassnova, Gassco, SINTEF, Chalmers Tekniska Högskola, Wuppertal Institut, Lancaster University, NTNU.

Finansiering

Norges Forskningsråd over CLIMIT-programmet.

Utforsk fagområdene