Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonalisering av norsk havvindindustri

Europa trenger mer grønn energi. Vindkraft til havs er et økende marked for norsk maritim industri.

Kontaktperson

For flere land i Nord-Europa er offshore vindkraft en del av løsningen på behovet for mer fornybar kraft, energisikkerhet og grønn industriell vekst. For norsk maritim/offshoreindustri representerer dette hurtig framvoksende markedet en mulighet for omstilling og diversifisering.

Forskningsrådet har nå bevilget midler gjennom EnergiX-programmet til
prosjektet 'Internationalization of Norwegian Offshore Wind Capabilities'
(InNOWiC).

Hovedmålet med InNOWiC er å utvikle ny kunnskap om muligheter og barrierer for at bedrifter i norsk havvindindustri skal lykkes i internasjonale markeder, spesielt i Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Prosjektpartnere

  • Geografisk institutt ved NTNU (prosjekteier)
  • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU)
  • SINTEF Teknologi og samfunn (avd. Teknologiledelse)
  • University of Newcastle/CURDS.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2020

Utforsk fagområdene