Til hovedinnhold
Norsk English

INTRANSIT

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Den overordnede ambisjonen er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes.

Kontaktperson

Hovedfokuset er det store spørsmålet om omstilling, diversifisering og mindre oljeavhengighet, men INTRANSIT skal også se på koplingen mellom digitalisering og det grønne skiftet.

Vi ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim transport, akvakultur og industriell vareproduksjon. INTRANSIT studerer drivere og barrierer for omstilling, omstillingsprosesser og konsekvenser av omstilling på kortere og lengre sikt. Vi ser også på hvordan etablerte næringer skaper grobunn for fremveksten av nye bransjer og bedrifter, og samspillet mellom etablerte og nye næringer. Gitt at omstilling er et komplekst fenomen, ser vi på utvikling på flere nivåer og på tvers av regionale, nasjonale og globale utviklingstrekk.

INTRANSIT studerer også spesifikt på kopinger mellom digitalisering og omstilling. Digitalisering har en gjennomgående innvirkning på omstilling i bedrifter og næringer, men det er lite kunnskap om hvordan digitalisering påvirker bærekraft.

INTRANSIT vil også i stor grad handle om hvordan forsknings- og innovasjonspolitikken virker inn på omstilling og hvordan politikken kan utvikles videre for å akselerere omstilling i norsk økonomi. Samspill med brukere er derfor en viktig del av INTRANSIT.

Senteret ledes av Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur og Institutt for Informatikk - begge ved Universitet i Oslo. Teknologiledelse ved SINTEF Digital og Copernicus Institute of Sustainable Development ved Utrecht University i Nederland er forskningspartnere.

INTRANSIT samler ledende forskere fra innovasjons- og entreprenørskapsstudier, informatikk, bærekraft, økonomi og geografi i en felles innsats for å forstå det industrielle grunnlaget for omstilling til en smartere og grønnere norsk økonomi.

Finansiert av Norges forskningsråd

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2026

42 MNOK

Les mer på UiO: INTRANSIT