Til hovedinnhold

TRAZEPO

TRAZEPO

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og næringsvirksomhet, og samtidig utvikle seg i retning nullutslipp ved å etablere nye løsninger for land-strøm og batterilading, samt fylling av biogass, hydrogen og LNG for sjø og landtransport.

Dette er en sammensatt problemstilling, som krever tverrfaglighet og samlæring. TRAZEPO utgjør en felles arena, der SINTEF (SINTEF Digital, SINTEF Community, SINTEF Industri), Kystverket, Norske Havner og havneselskapene i Oslo, Narvik og Kristiansand jobber sammen for å bygge kompetanse som bidrar til å realisere klimastrategiene i bransjen. Forskningen setter søkelys på samspillet mellom ny teknologi og sosiale prosesser. Hva slags løsninger som er egnet for hver enkelt havn henger sammen med den politisk-økonomiske konteksten og de geografiske forholdene ulike steder langs kysten. Eksisterende infrastruktur og logistikk/transportsystemer preger handlingsrommet. Sist, men ikke minst, vil aktørenes virkelighetsoppfatninger, mål og ressurser ha stor innvirkning på hva som kan oppnås.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker: 
1. Aktører og deres perspektiv
2. Prosesser, teknologi og løsninger
3. System-perspektiv på omstillingsbaner

Samarbeidspartnere:

Publisert onsdag 9. desember 2020
Seniorforsker
906 45 496

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Kompetanseprosjekt for næringslivet

10.500.000 NOK

Publikasjonsoversikt er tilgjengelig her.