Til hovedinnhold
Norsk English

ACES - Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports: from national visions to co-constructed transition

Havnesektoren kan spille en avgjørende rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet, blant annet fordi den forener en rekke aktører og domener i energi- og transportsystemet.

Kontaktperson

ACES har som mål å tilrettelegge og akselerere sektorovergripende energi- og bærekraftsomstilling i norske havner. Dette skal prosjektet oppnå ved å

 • styrke energiomstilling rundt havner på den nasjonalpolitiske agendaen gjennom å tilrettelegge utvikling av visjoner og strategier
 • styrke omstillingskapasitet i enkelthavner gjennom samskaping av omstillingsagendaer, visjoner og rolleutvikling
 • fremme utveksling mellom og samkjøring av nasjonalt og havnspesifikt omstillingsarbeid

FoU-partnere:

Samarbeidspartnere:

 • Norske Havner
 • Kystverket
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Jernbanedirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Kristiansand havn
 • Bodø Havn
 • Borg Havn
 • Kystrederiene
 • Skift Norge
 • NHO Logistikk og Transport
 • Coast Center Base

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Foto: Klaus Sandvik/Oslo Havn

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025