Til hovedinnhold
Norsk English

WILDETECT

Exploring preconditions for an integrated safe and smart traffic environment system - for wildlife collision avoidance

Kontaktperson

Viltpåkjørsler er ikke bare et stort trafikksikkerhetsproblem,  infrastruktur og vei som vi bygger mer og mer av, fragmenterer også leveområder for elg, hjort og andre dyr.

Viltgjerder og viltoverganger er svært kostbare, og de har ikke alltid ønsket virkning. Derfor må vi finne andre løsninger som gir sjåfører  mulighet til å ta gode valg i trafikken og i utsatte områder.

WILDETECT skal samle inn og analysere både eksisterende og nye data. Målet er å få kunnskap om hvor det er størst fare for kollisjonsulykker. Vi skal også undersøke lovende teknologier og integrasjonspotensialet mellom disse.  

Vi skal utforske:

  • predikering av kollisjoner ved bruk av ulike registre
  • viltdeteksjon- og varslingssystemer ved bruk av sensordata fra for eksempel bakke og drone, og integreringspotensial
  • aksept og effekt av delløsninger i VR-lab og på vei

WILDETECT er et samarbeidsprosjekt mellom forskning, viktige samfunnsaktører og næring.  Sammen skal vi bygge ny kunnskap gjennom å utforske forutsetninger for et integrert, trygt og smart trafikksystem - for å unngå kollisjon med vilt.

Forskningspartnere:

Sistnevnte vil ansette en PhD innen informatikk.

Samfunnspartnere:

  • Statens vegvesen (SVV). Kontakt:
  • IMSA Knowledge Company AS. Kontakt:

Prosjektet en rådgivningsgruppe bestående av: Bane NOR, Transport Research Center (Tsjekkia) og andre eksperter i SVV og HVL.

Foto: Johan Trygve Solheim / Norsk hjortesenter

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026