Til hovedinnhold
Norsk English

AutoPort – AI-optimering av havnelogistikk og -administrasjon

Autoport-prosjektet skal forbedre effektiviteten av små havner ved å bruke kunstig intelligens og operasjonsanalyse til å optimalisere lasthåndtering. Fokuset for prosjektet er å få til et modalt skift fra veitransport til sjø- og jernbane-basert transport for last i Norge.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

Transportindustrien er avhengig av intermodale logistikksystemer som ofte involverer bruk av havner for å overføre varer mellom forskjellige transportmidler. Imidlertid kan havner være kostnadskrevende på grunn av håndteringstid og kostnader, noe som kan gjøre dem mindre konkurransedyktige enn veitransport. For å håndtere denne utfordringen må effektiviteten i terminaldriften forbedres. Autonom teknologi har blitt foreslått som en mulig løsning for å forbedre effektiviteten i terminalene, og en undersøkelse blant havneoperatører fant at nesten 75 prosent av dem betrakter autonomi som kritisk for deres fremtidige konkurranseevne.

Noen større havner rundt om i verden gjennomgår en digital transformasjon mot konseptet Port 4.0, som involverer bruk av Industry 4.0-konsepter som Internet of Things (IoT), big data, autonomi, kunstig intelligens (AI) og augmented reality (AR). Disse havnene har implementert automatiserte løsninger for å øke effektiviteten, men denne teknologien brukes sjelden i små havner. Små havner står overfor en annen type utfordring knyttet til investering i fleksibel og automatisert infrastruktur for å imøtekomme optimalisert og kostnadseffektiv håndtering av forskjellige typer last.

AutoPort-prosjektet har som mål å møte denne utfordringen ved å bruke AI og operasjonsanalyse (OR, eng: operational research) for å automatisere og optimalisere planleggingsprosessen, gjennomføringen av logistiske operasjoner og generering av arbeidsinstruksjoner for hvert automatiserte utstyr. Prosjektet vil innebære samarbeid mellom flere partnere, inkludert havneoperatører, teknologi- og utstyrleverandører, autonome skipsoperatører og transportmyndigheter. AutoPort-konseptet består av tre hovednivåer: operasjonell, taktisk og strategisk.

Prosjektet har som mål å oppnå et modalt skifte fra veitransport til sjø- og jernbanetransport i Norge, noe som bidrar til et mer effektivt, tryggere og bærekraftig transportsystem. For det andre har prosjektet som mål å skape interesse for forretnings-case for den norske maritime industrien basert på AutoPort-konseptet.

Prosjektet er et samarbeid mellom havneoperatører, teknologitilbydere, operatører av autonome skip og transportdirektorat.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

autoport-logo_4096x4096.png

 

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere

Narvik havn, Larvik havn, Moss havn, OCEAN Infinity.AI, MacGregor, Massterly, Grieg Connect, Jernbanedirektoratet, Kystverket

Prosjekttype

KSP