Til hovedinnhold
Norsk English

GeoSence - Geofencing strategies for implementation in urban traffic management and planning

Prosjektet skal utarbeide løsninger for bruk av geofenceteknologi og -systemer for bedre sikkerhet, trafikkflyt og miljø i byområder.

Kontaktperson

GeoSence adresserer tema som brukeraksept, myndighetsperspektiv, personvern og lovgivning. For å svare på disse utfordringene er det overordnede målet med prosjektet å designe, teste ut og evaluere geofence-konsepter og -løsninger i ulike europeiske byer.

SINTEF skal blant annet kartlegge hvilke behov og utfordringer byer og myndighetene har når det kommer til bruk av geofence. Målet med kartleggingen er å identifisere nøkkel-case som skal studeres videre i prosjektet. Vi skal også evaluere og levere nye konsepter og løsninger, og bidra til å utvikle strategiske retningslinjer for implementering av geofencing i trafikkstyring i byer.

Koordinator for prosjektet er CLOSER (Lindholmen Science Park), andre partnere er:

  • SINTEF
  • Chalmers University of Technology AB
  • Technische Universität Dresden (TUD)
  • University of Westminster (UoW)
  • RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE)
  • Gøteborg by
  • München by
  • Stockholm by
  • Statens vegvesen

Prosjektet er en del av URBAN EUROPE - Urban Accessibility and Connectivity, og er finansiert av de enkelte lands nasjonale forskningsråd.

Les mer på prosjektets hjemmeside

 

Illustrasjon: Anna Liljedal for Lindholmen Science Park

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024