Til hovedinnhold
Norsk English

Samspill mellom reise- og handlevaner, mobilitet, logistikk og områdeutvikling

Case Vestre Billingstad

Kontaktperson

Tidlig skisse av gatetun. Illustrasjon: White arkitekter

SINTEF hjelper Asker kommune med å kartlegge hvordan arealplanlegging påvirker mulighetene for å utvikle tjeneste- og mobilitetstilbudet på Vestre Billingstad, og hvilken effekt dette tilbudet har på innbyggernes reise- og handlevaner.

Les bloggen fra seminar med utbyggere, planleggere og mobilitets og logistikkleverandører (oktober 2022):
Arealplanlegging og mobilitet – erfaringer fra Vestre Billingstad i Asker

Kunnskap om mobilitetsløsninger og mobilitet i planarbeidet er viktige bidrag inn i det grønne skiftet. Dagens transportsystemer bidrar til forurensning, de legger beslag på store arealer og er ofte tilpasset privatbilene. Samtidig endres måten vi handler og reiser på. Økt netthandel og hjemlevering gir mer varetransport i boligområder, mens deleløsninger som bysykler, elsparkesykler, lastesykler og bilkollektiv gjør at færre eier et transportmiddel.

Så hvordan skal transport i by- og boligområder dreies i en mer bærekraftig retning? For å finne ut av det skal vi skaffe mer kunnskap om hvorfor og hvordan vi reiser og handler og hvordan reise- og handlevanene påvirker etterspørselen av mobilitetstjenester. 

Vestre Billingstad er valgt som case fordi Asker kommune i samarbeid med mobilitetsaktører og utbyggere aktivt har jobbet med å tilrettelegge for nye tjeneste- og mobilitetstilbud, gjennom bildeleløsninger, ladeinfrastruktur, pakkestasjoner, knutepunkt og utforming av fleksible boområder for sambruk.

Vi skal kartlegge handle- og reisevanene til personer som har kjøpt leilighet i Vestre Billingstad, med spørreundersøkelser før og etter flytting til området. I tillegg vil vi kartlegge logistikkaktiviteter som antall vareleveringer, type leveringsløsninger, frekvens og lastefaktor. Til slutt skal vi drøfte hvordan samspillet mellom ulike tilbud kan optimaliseres gjennom arealplanlegging.

Prosjektet er et regionalt innovasjonsprosjekt, finansiert av Regionalt forskningsfond Viken (pnr 332772). I tillegg til Asker kommune deltar utbyggingsselskapet FERD, Posten og Otto Mobility.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024