Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn bydistribusjon i Oslo

Prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo omhandler utvikling av miljøvennlige og effektive løsninger for varedistribusjon i by gjennom bedre organisering, nye tjenester og anvendelse av teknologi.

Kontaktperson


Hovedmålet er å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum gjennom å utvikle løsninger for
1. bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal og
2. bedre utnyttelse av døgn og uke.
3. demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og ubemannede varemottak.

Distribusjon av gods er en viktig forutsetning for en levende by med konsentrert bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Utfordringene som ble kartlagt i forprosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo (våren 2011) er kjennetegnet ved mangelfull koordinering mellom aktørene i transportkjeden, lite tilgjengelige laste/losseplasser, ineffektive varemottak og ad-hoc hendelser underveis som krever stor grad av improviserte løsninger i løpet av dagen. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2012 - 31.12.2014