Til hovedinnhold
Norsk English

SMUrTS

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Foto: Astrid Bjørgen

Batteridrevne busser er energieffektive, utslippsfrie, og en bærekraftig løsning for kollektivtransport i byområder. Fossilbussene i byene blir derfor gradvis erstattet av elektriske busser.

Elbussene har imidlertid fremdeles noen begrensninger. Rekkevidde, ladetid og redusert batterikapasitet over tid kan påvirke kvaliteten på transporttilbudet. Derfor er det mer realistisk å utvikle et bærekraftig kollektivtilbud med både elektriske og fossildrevne busser i en overgangsperiode, til det er utviklet bedre teknologiske løsninger for elbussene.

SMUrTS skal utvikle en prosess for overgangen fra fossildrevne til elektriske busser, som ivaretar et godt transporttilbud, sirkulær økonomi og miljøgevinst.

Partnere:

NTNU, SINTEF, Chalmers University of Technology, Beihang University – School of Transportation Science and Engineering, Lund Universitet, Beijing Jiaotong University – School of Traffic and Transportation

SMUrTS hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022