Til hovedinnhold
Norsk English

Odd André Hjelkrem

Forskningsleder

Jeg har jobbet som forsker i SINTEF siden 2007, og er nå ansatt på avdeling Energisystemer i SINTEF Energi. Hovedtemaet for min forskning er elektrisk mobilitet, hvor jeg arbeider for å utvikle ny teknologi og kunnskap som kan bidra til å akselerere overgangen til nullutslippskjøretøy og -fartøy.

Utdanning

Jeg har mastergrad i teknologi (sivilingeniør) i fysikk og matematikk og doktorgrad i veg og transport fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kompetanse og fagområder

I løpet av det siste tiåret har jeg opparbeidet en unik kompetanse om modellering av energiforbruk i transportsektoren. Metodene og modellene som jeg har bidratt til utviklingen av blir brukt av både offentlige og private foretak til å beregne både energiforbruk og utslipp. Dette er særlig relevant med tanke på nåtidens fokus på effektiv bruk av den begrensede ressursen elektrisk energi. Med 15 års erfaring fra oppdragsforskning har jeg en bred kompetanse innen energi- og transportsystemer.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hjelkrem

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim