Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt internasjonalt samarbeid skal gi effektiv og miljøvennlig bylogistikk

Bylogistikk
Bedre kunnskap om sammenhengen mellom varelevering og husholdningers handlemønster er ett av målene i forskningssamarbeidet. Foto: Astrid Bjørgen/SINTEF
SINTEF og NTNU skal samarbeide med University of Washington, Göteborgs universitet og Chalmers om å finne nye løsninger for bylogistikk, tjenester for sisteledds-distribusjon, og hvordan bylogistikk skal bli en naturlig del av offentlige planprosesser og planlegging av framtidens byer.

Bylogistikk; vare- og tjenestetransport i byer og tettsteder inkluderer i tillegg til den tradisjonelle varetransporten også håndverkertjenester, hjemmetjenesten, renovasjon mm. Aktuelle løsninger kan være varedistribusjon med laste-sykkel, el-varebiler, pakkeautomater, digitale nøkler, konsolideringssentre, samlast-/mikroterminaler og mobilitetsstasjoner. Samtlige løsninger kan gjøre sisteledds-leveranser mer effektive og miljøvennlige.

Samler banebrytende arbeid

Partnerskapet Aurora Urban Freight ble lansert i 2020, og samler banebrytende arbeid fra ledende forskningsinstitusjoner på nordlige breddegrader.

– Målet er å øke bevisstheten om betydningen av bylogistikk, slik at man kan utvikle bærekraftige byer og lokalsentra.  Kunnskap om sammenhengen mellom varelevering og husholdningers handle- og reisemønster, mangel på data om vare- og servicetransport, og hvordan godstransport og varelevering kan innlemmes i byplanlegging, er blant temaene partene vil samarbeide om for å utvikle felles prosjekter, sier seniorrådgiver Astrid Bjørgen i SINTEF.

Gjennom Aurora-samarbeidet får SINTEF og NTNU muligheten til kunnskapsutveksling med de fremste miljøene innen bylogistikk. Urban Freight Lab ved University of Washington i Seattle er et strategisk forskningssamarbeid mellom offentlige etater og private aktører som store vareeiere og transportører, der byområdene benyttes som laboratorium for å teste ut løsninger.

I tillegg inkluderer Aurora Urban Freight samarbeid med bylogistikk-nettverket i Gøteborg, som består av Göteborgs universitet og Chalmers tekniska högskola, og som involverer industripartnere gjennom f.eks. Volvo Research and Educational Foundation.

Kunnskaps- og studentutveksling

Aurora Urban Freight skal legge til rette for samarbeid mellom skandinaviske og nordamerikanske mobilitetsforskere gjennom forskerprosjekt, felles konferanser og studentutveksling.

– Internasjonalt samarbeid innen mobilitet og bylogistikk legger til rette for utveksling av ideer, forskningsmetoder og verktøy som kan brukes for å skaffe bedre data og heve kunnskapsfeltet på flere områder. Valle-programmet ved University of Washington gir en unik mulighet for studentutveksling med skandinaviske land, sier Bjørgen.

Dette programmet kan bidra til at studenter blir involvert i prosjekter som støttes av universitetene og som er tuftet på virkelighetsnære problemstillinger. I lys av økende bevissthet rundt varelevering og logistikkutfordringer i byer og tettsteder tilbyr NTNU i samarbeid med SINTEF og kunnskapsmiljøet i Gøteborg etter- og videreutdanningskurset Bylogistikk våren 2021.

Kontaktperson