Til hovedinnhold
Norsk English

MODI

EU-prosjektet MODI skal legge til rette for automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører.

Kontaktperson

Innovativ, sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet (CCAM – Connected, Cooperative and Automated Mobility) kan gi mer bærekraftig, sikker og effektiv transport og logistikk overalt og for alle.

MODI skal teste og validere slike systemer i reelle logistikkoperasjoner og dermed identifisere og senke barrierene som hindrer automatisering.

Barrierene er knyttet til selve teknologiens modenhet, men også til reguleringer, harmoniseringer og sosial aksept. Utfordringene forsterkes ved transport over landegrenser.

Transportkorridoren fra Nederland til Norge er valgt for piloteringsområde fordi Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge er blant de europeiske landene som forventes å være de første til å implementere helautomatiske kjøretøy.

Fem piloter

Prosjektet omfatter fem piloter som identifiserer hva som allerede er mulig og ikke mulig i veitransport uten menneskelig styring. Målet er å forstå og overvinne regulatoriske utfordringer og krav til infrastruktur på offentlig vei.

SINTEF har ansvaret for to av pilotene:

 • Den ene skal kjøre automatisert fra Moss havn og over grensa på Svinesund.
 • Den andre skal sørge for datainnsamling på hele strekningen mellom Rotterdam og Oslo.

I tillegg skal SINTEF ha ansvaret for Co-creation, altså å bringe partnerne i prosjektet sammen og løse utfordringer i fellesskap.

Prosjektet ledes av ITS Norway og mottar 23 millioner Euro gjennom EUs rammeprogram Horizon Europe.

Alle partnere

Industrielle partnere

 • Volvo technology AB, se
 • Einride AB, se
 • Daf trucks nv (daf), nl
 • Enide, delivering digital solutions for sustainable mobility and logistics
 • Q-free Norway (qfree), no
 • Technolution bv (tec), nl
 • Dfds as (dfds), dk
 • p. moller – maersk a/s (mae), dk
 • Gruber logistics s.p.a., it
 • Gothenburg roro terminal AB, se
 • Apm terminals maasvlakte ii bv, nl

Clusters & Industrielle nettverk

 • ITS NORWAY, no
 • IN-MOVE, cluster in Mobility and Multi-Modal Logistics, es
 • ALICE, be
 • CLEPA, be

Forskningsorganisasjoner

 • Astazero AB, se
 • SINTEF AS, no
 • Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (tno), nl
 • Transportøkonomisk institutt (tøi), no
 • Bundesanstalt fuer strassenwesen (bast), ge
 • Lindholmen science park aktiebolag, se
 • Technische Universiteit Eindhoven, nl
 • Stichting hz university of applied sciences, nl

Offentlige aktører

 • NMS new mobility solutions hamburg gmbh, de
 • Statens vegvesen, no
 • Ministerie van infrastructuur en waterstaat, nl
 • Statens kartverk, no

Illustrasjon: Einride

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026