Til hovedinnhold
Norsk English

Prestisjefylt pris til SINTEF-koordinert EU-prosjekt på sjøtransport

Foto: SINTEF
Stolte og glade prisvinnere. Espen Tangstad og Odd Erik Mørkrid fra forskergruppen Maritim IKT og kybernetikk, har jobbet i AEGIS-prosjektet, sammen med forskere fra gruppen Maritim logistikk, avdeling for Energi og transport i SINTEF Ocean, samt forskere i SINTEF Digital og SINTEF Ålesund.
AEGIS-prosjektet vant prisen for 'Market Uptake' under EU-kommisjonens konferanse om europeisk sjøtransport, Waterborne days, som nettopp ble arrangert i Brussel.

AEGIS står for Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems, og handler om å utvikle fleksible og selvkjørende skip i kombinasjon med automatisert håndtering av gods i havner. Det skal effektivisere og forbedre logistikken på sjøveiene. Bedre og grønnere logistikksystemer til vanns vil kunne flytte gods fra vei til sjø, elver og kanaler, noe som har store fordeler blant annet i form av redusert forurensning og økt sikkerhet på veiene.

– Vi er veldig stolte og opplever prisen som en anerkjennelse av at prosjektet har bidratt til konkrete og meningsfulle resultater, sier Odd Erik Mørkrid som er koordinator for AEGIS og senior prosjektleder i SINTEF Ocean. Waterborne days arrangeres av EU-kommisjonen og Waterborne Technology Platform.

Løsninger fra prosjektet, blant annet innen mykvare, vil kunne automatisere og effektivisere godshåndteringen i over 5000 havner i Europa. Og både rederier og havner er allerede i ferd med å innføre innovasjoner fra prosjektet. For eksempel er automatiserte terminaltraktorer, som flytter containere over fra skip til lastebiler, på full fart inn i verdens havner. AEGIS sin del i akkurat dette er utviklingen av automasjonssystemet på terminaltraktoren og mykvare som gjør at flåten av terminaltraktorer samlet kan styres effektivt og sikkert.

AEGIS har 12 partnere bestående av rederi, logistikkoperatører, havner og forskningsorganisasjoner, samt mykvareutviklere og utstyrsleverandører innen maritim bransje i Norden og Tyskland, som har jobbet sammen for å designe bærekraftige og konkurransedyktige logistikksystemer for maritim transport. Prosjektet avsluttes i 2023, og har mottatt finansiering på 7,5 millioner euro fra Horizon 2020 over 3 år.

Les mer om AEGIS på SINTEF sine nettsider
AEGIS prosjektets egne nettsider (eng)
Hør Odd Erik Mørkrid fortelle om fremtidens skipsfart i Smart forklart

Kontaktperson