Til hovedinnhold
Norsk English

TIARA - Trusted Integrity and Authenticity for Road Applications

Målet med prosjektet er å gi europeiske veimyndigheter bedre innsikt i hva som kreves for å etablere en pålitelig og sikker veidatainfrastruktur.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (metamorworks)

Tilgjengeligheten av data muliggjør bruk av nye forretningsmodeller for både trafikanter og nasjonale veimyndigheter i Europa. For at dette skal være mulig, må datainfrastrukturen være pålitelig, noe som betyr at den må være sikker og administreres på en måte som ivaretar personvernet for alle involverte parter. Med økningen i tilgjengelige Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)-tjenester og deling av C-ITS-data på tvers av landegrenser, er det avgjørende at nasjonale veimyndigheter sikrer kompatibilitet gjennom felles tilnærminger til tilkoblede systemer. Datasikkerhet er derfor svært viktig. 

Conference of European Director of Roads (CEDR ) er en organisasjon sammensatt av nasjonale veimyndigheter i Europa. Gjennom sine forskningsprogrammer gjennomfører de flere prosjekter for å undersøke hvordan europeiske veimyndigheter kan vedlikeholde og dele digitale veiinfrastrukturdata, og samtidig forbedre bruken av tredjepartsdata. Siden oppstarten av C-Roads-plattformen har flere ITS-programmer blitt iverksatt, og det er identifisert flere nøkkelelementer som europeiske veimyndigheter må forstå før de implementerer disse systemene. TIARA-prosjektet tar sikte på å adressere to hovedområder: Tillit og personvern i C-ITS-applikasjoner. Tillit handler om forståelse av implementeringen av tillitsmodeller som kan beskytte C-ITS-data, mens personvern dreier seg om forståelse av virkningen av behandlede persondata og stedsdata.

 Prosjektet tar for seg tre overordnede forskningsområder:

·         Pålitelighet for C-ITS-applikasjoner - utvikling av en praktisk veiledning for implementering av PKI-infrastruktur for C-Roads.

·         Juridiske og etiske konsekvenser for europeiske veimyndigheter ved bruk av C-ITS-data, og hvordan dette påvirker veimyndighetenes rolle.

·         Innvirkning på personvernet av behandlede posisjonsdata for trafikantene, samt anbefalinger for å bedre ivareta personvernet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Danske Vegdirektoratet

Samarbeidspartnere

AESIN/Techworkshub, Traficon og TML

Prosjekttype

CEDR Transnational Research Programme