Til hovedinnhold
Norsk English

Fritidsbåtplattformen — en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å lage en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid for arbeidet med å redusere antall ulykker og konsekvensene av ulykker med fritidsbåter. Plattformen skal samle informasjon om aktivitetsnivå og hendelser knyttet til fritidsbåter i Norge.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Selv om det har vært en nedadgående trend i antall dødsulykker de siste årene, er antall forulykkede i forbindelse med fritidsbåter fortsatt høyt. Ansvaret for å redusere risikoen knyttet til bruk av fritidsbåter er fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. De ulike aktørene samler inn data hver for seg — i ulike format — knyttet til aktivitet og ulykker på sjøen, med utgangspunkt i egne respektive ansvarsområder. Vi ser et stort potensial i en bedre deling av disse datakildene. Samtidig er det også behov for nye typer data og bearbeidet informasjon knyttet til for eksempel aktivitetsnivået av fritidsbåter i Norge.

Forskningsutfordringene knyttes til både stordata og maskinlæring, risikomodellering, digital sikkerhet, tverrsektorielt samarbeid, og ikke minst det å utvikle digitale løsninger for samhandling og informasjonsdeling mellom distribuerte aktører.

Nytteverdien av prosjektet vil særlig være økt effektivitet og samhandling mot å få ned antall forulykkede på fritidsbåter i Norge.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Finansiering

Norges forskningsråd og Sjøfartsdirektoratet

Samarbeidspartnere

Hovedredningssentralen, Kystverket, Politidirektoratet, Redningsselskapet, Kongelig Norsk Båtforbund, NTNU, SINTEF Digital

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO)