Til hovedinnhold
Norsk English

Behovskartlegging for Fritidsbåtplattformen

Sammendrag

Denne rapporten inneholder et detaljrikt kunnskapsgrunnlag for å etablere en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker. Rapporten inneholder en introduksjon, aktørkartlegging, kartlegging av data og informasjon, beskrivelse av personvernsaspekter, og til sist en oppsummering av utfordringer og mulige løsninger. Rapporten ble oppdatert i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Formålet med rapporten er tredelt. For det første er det viktig å dokumentere kunnskapsinnhentingen i prosjektet. For det andre benyttes rapporten som en mulighet for at forskerne får innspill om ytterligere relevant informasjon. Videre har vi sett på dokumentet som et levende arbeidsdokument og oppslagsverk for å skape en omforent forståelse om hva Fritidsbåtplattformens grunnlag og innhold er. Dette medførte at rapporten ble oppdatert gjennom prosjektets levetid og versjon 2 er ved prosjektets slutt.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 321016

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2023

Forlag

SINTEF Digital

ISBN

978-82-14-07226-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin