Til hovedinnhold
Norsk English

Pål Brennhovd

Seniorrådgiver

Pål Brennhovd forsker på organisatorisk sikkerhet. Han er seniorrådgiver i gruppen Sikkerhet, teknologi og samfunn (SiTS), avdeling Software Engineering, Safety and Security (SESS).

Utdanning

Sivilingeniør, Institutt for marin teknikk, NTNU.
Master i ESST (Society, Science and Technology in Europe ), TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.
Master of Technology Management (MTM), NTNU og NHH Handelshøyskolen.

Kompetanse og fagområder

Pål arbeider med undersøkelsesmetodikk, organisatorisk sikkerhet, organisatorisk læring, risikoforståelse og -kommunikasjon, og andre sosio-teknologiske forhold.

Han er interessert i empiriske studier om hvordan koblingen mellom digitale innovasjoner kan bidra til det grønn skifte (twin transition). Tilnærmingen har vært hvordan bedrifter introduserer autonom nærskipstransport i sine forretningsmodeller og hvordan det utvikler nye forretningsøkosystemer og samfunnsgevinster.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/p%C3%A5l-brennhovd-4b86396b/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo