TIEH - Trygg i eget hjem

TIEH er et pilotprosjekt i Bærum kommune.

Målsetningen med pilotprosjektet er å finne løsninger som kan bidra til

  1. at innbyggere kan bo lenger i eget hjem
  2. å effektivisere i hjemmesykepleien og
  3. å danne grunnlaget for en offentlig anskaffelse mot slutten av 2015.

Prosjektet vil inngå samarbeid med leverandører for å etablere trygghetspakker som består av et utvalg av teknologiske løsninger og kommunale omsorgstjenester som tilsammen skal piloteres. Pilotprosjektet vil etablere 100 trygghetspakker i første omgang hos brukere i omsorgsboliger og deretter hos hjemmeboende. Bærum kommune ønsker med dette pilotprosjektet å teste utprøvd teknologi i tjenester med målsetningen om en skalering. Prosjektet ledes av Bærum kommune og er etablert med ressurser fra Trygghetspakken og Nasjonalt program for velferdsteknologi.SINTEF IKT er med som forskningspartner, men SINTEF bidrar også med erfaringer og rådgivning for å få TIEH etablert som pilot.

Kontaktpersoner: forskningsleder Ansattinfo mangler og senior prosjektleder Mette Røhne Avd. instrumentering, SINTEF IKT.

 

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

 Oppdragsgiver
Nasjonalt program for velferdsteknologi

Partner
Bærum kommune

Varighet
2014-2016