Aktive spor utvikler applikasjoner (apper) på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres pårørende.

Målet med prosjektet er at personer som har problemer med å orientere seg, kan oppleve økt trygghet, frihet og selvstendighet når de er ute og går, og at pårørende får et brukervennlig verktøy for å støtte opp under denne aktiviteten. Appene utvikles i nært samarbeid med brukerne. Tanken bak Aktive spor er å nyttiggjøre seg av de mulighetene smarttelefoner gir til å utforme lokaliseringsteknologi på en måte som gjør personen med tidlig demens til en aktiv bruker av teknologien. Ved å tilpasse og forenkle grensesnittet tror vi at en smarttelefon med GPS kan hjelpe flere til å oppleve selvstendighet, frihet og trygghet når de er ute.

I prosjektet ønsker vi å finne ut hva som bør gjøres for at smarttelefonene skal bli enkle å bruke, og gi økt trygghet for personer med tidlig demens og deres pårørende. Utviklingen av appene skjer i tett samarbeid med brukere, pårørende, helsepersonell og industri. Bærum kommune er prosjektansvarlig, SINTEF er FoU-partner og har prosjektledelsen og Tellu AS er industripartner. Disse tre og kommunene Trondheim og Drammen utgjør prosjektgruppen.  

Les mer på prosjektets webside

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Hovedstaden

Partnere
Bærum kommune (prosjekteier), Trondheim og Drammen kommuner

Varighet
2013-2015