Til hovedinnhold
Norsk English

Aktive spor

Aktive spor utvikler applikasjoner (apper) på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres pårørende. Målet med prosjektet er at personer som har problemer med å orientere seg, kan oppleve økt trygghet, frihet og selvstendighet når de er ute og går, og at pårørende får et brukervennlig verktøy for å støtte opp under denne aktiviteten. Appene utvikles i nært samarbeid med brukerne.

Foto: SINTEF

Lokaliseringsteknologi, ofte kalt GPS-teknologi, muliggjør lokalisering av personer som oppholder seg utendørs. Det er etter hvert kommet en rekke lokaliseringsløsninger fra ulike leverandører på markedet. Flere kommuner vurderer å innføre slik teknologi i sine tjenester. Felles for disse løsningene er at personen med demens ofte er en passiv bærer av utstyret.

Tanken bak Aktive spor er å nyttiggjøre seg av de mulighetene som smarttelefoner gir til å utforme lokaliseringsteknologi på en måte som gjør personen med demens til en aktiv bruker av teknologien. Dessverre kan smarttelefoner fremstå som vanskelige å bruke for personer med demens. Ved å tilpasse og forenkle grensesnittet tror vi at en smarttelefon med GPS kan hjelpe flere til å oppleve selvstendighet, frihet og trygghet når de er ute. I prosjektet ønsker vi å finne ut hva som bør gjøres for at smarttelefonene skal bli enkle å bruke, og gi økt trygghet for personer med tidlig demens og deres pårørende.

Det utvikles en app som tilbyr et enkelt grensesnitt for å betjene funksjoner som f.eks. å ringe, få påminnelser, finne frem samt å kunne bli lokalisert ved behov for personen. Lokalisering skjer på en egen app utviklet for pårørende. Begge appene er laget for plattformen Android, og det er firmaet TellU AS som står for selve implementeringen og eventuell fremtidig kommersialisering. Meningen er at appen for personen med demens "tar over" smarttelefonen, og tilbyr et eget grensesnitt. Appen skal være fleksibel, og man kan tilpasse antall funksjoner og kompleksitet til brukers behov. Det vil også være mulig å kjøre andre helt vanlige apper for de som ønsker det.

Utviklingen av appene skjer i tett samarbeid med brukere, pårørende, helsepersonell og industri. Tilnærmingen er brukersentrert utvikling, og appene prøves ut av brukere og deres pårørende i flere omganger. Basert på erfaringene i utprøvingene, vil vi utvikle nye versjoner av appene.

Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden, og er et samarbeid mellom kommunene

  • Bærum (prosjektansvarlig)
  • Trondheim
  • Drammen
  • firmaet TellU AS
  • SINTEF

I tillegg til å lede prosjektet, bidrar SINTEF med design- og utviklingskompetanse, brukerkjennskap, brukerutprøvinger og erfaring fra en rekke GPS-prosjekter – deriblant Trygge spor-prosjektene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2013 - 30.06.2015

Utforsk fagområdene