Teknologistøtte i sykehjem

Teknologistøtte i sykehjem: Målet med prosjektet er å bidra til forbedring av den kommunale Helse- og omsorgssektoren gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres hjelpepersonell.

Prosjektet tar utgangspunkt i resultatene fra et Innomed forprosjekt  i Skien kommune. Pilotering av teknologi  i praksis står sentralt i prosjektet, i tett samarbeid mellom prosjektpartnerne: Lørenskog sykehjem-prosjekteier;
Bærum kommune, Skien  kommune, Oslo sykehjemesetat, og  leverandørbedriftene Imatis, Xcenter, Relacom og Nesk.

Teknologien som piloteres spenner fra samhandlingsteknologi, fall-sensorer, pasientterminaler til sykesignalanlegg. SINTEF er forskningspartner i prosjektet som støttes av Regionale forskningsfond Hovedstaden.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Hovedstaden

Partnere
Lørenskog kommune (prosjekteier), Oslo kommune, sykehjemsetaten, Bærum kommune, Skien kommune, Imatis, Xcenter, Relacom og Nesk

Varighet
2013-2015