Velferdsteknologipiloter i Bergen, Lindås og Stord kommuner

Bergen, Lindås og Stord kommuner deltar i det nasjonale program for utvikling og implementering av velferdsteknologi og jobber med å ta i bruk velferdsteknologi innenfor flere områder.

Bergen kommune vil forbedre og effektivisere i hjemmesykepleietjenesten og starter en pilot hvor ansatte får pasientjournal ut på mobile enheter for å teste dette ut før en innføring i 2015. Bergen kommune satser også på trygghetstjenester og har flere aktiviteter på området; anskaffelse av nye trygghetsalarmer og utarbeidelse av en anbefaling for organisering av alarmmottak for trygghetstjenester i Bergen for dagens trygghetsalarmer og for neste generasjons trygghetsalarmer. Bergen kommune vil etablere en pilot på "Morgendagens trygghetstjeneste" for å skaffe nødvendig erfaring med nye trygghetsløsninger for være i stand til å gjøre en anskaffelse.

Oppdraget "Følgeforskning og tjenesteinnovasjon velferdsteknologipiloter i Bergen, Lindås og Stord kommune" er knyttet til nasjonalt program velferdsteknologi.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Nasjonalt program for velferdsteknologi

Partnere
Bergen, Lindås og Stord kommuner

Varighet
2014-2015