Målet i Trygghetspakken er å etablere kunnskap om teknologi og tjenester som muliggjør "bo hjemme så lenge som mulig" for å effektivisere og forbedre omsorgssektoren.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum (prosjekteier), Drammen, Lørenskog, Skedsmo og Skien kommune samt (tidligere) 12k-samarbeidet i Vestfold. SINTEF er forskningspartner i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold. Prosjektet er støttet av Regionale Forskningsfond, startet opp i 2012 og pågår til første kvartal 2015.

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektleder
Ansattinfo mangler

Oppdragsgiver
Regionale Forskningsfond

Partnere
Bærum (prosjekteier), Drammen, Lørenskog, Skedsmo og Skien kommuner samt (tidligere) 12k-samarbeidet i Vestfold

Varighet
2012-2015