Til hovedinnhold
Norsk English

Folkehelse

SINTEF utvikler helsefremmende og sykdomsforebyggende kunnskap, teknologi og tiltak, for å bidra til økt deltagelse i samfunnet, samt å redusere sosial ulikhet, fattigdom og utenforskap.

Kontaktperson

Vår nøkkelkompetanse er innenfor områdene psykisk og fysisk helse, resiliens og deltagelse. Vi jobber både med kunnskapsutvikling og innovasjon. Innenfor kunnskapsutvikling jobber vi med kvantitative undersøkelser, kvalitative dybdestudier og evalueringer av offentlige tiltak og programmer. Vi jobber også med å utvikle, sette i system og evaluere forskningsbaserte tjenester og tiltak. Vi jobber mot en rekke grupper i befolkningen, blant annet barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker med kroniske lidelser og eldre. 

Utforsk fagområdene