Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon

SINTEF er FOU-partner for kommuner, helseforetak og næringsliv i behovsdrevne innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle nye løsninger som gir verdi for pasientene, helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen.

Kontaktperson

SINTEF - FoU-partner i innovasjonsprosessen

Vår kompetanse er behovsdrevet innovasjon. Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling og implementering av nye løsninger i kommuner og helseforetak. Behovsdrevet innovasjon forutsetter aktiv og god brukermedvirkning i hele innovasjonsprosessen. Brukeren er pasienten og "helsesystemet" (kommuner og helseforetak). SINTEF er "eksperter" på innovasjonsprosessen. Brukerne er "eksperter" på problemet og systemet.

SINTEF - Kunnskapsleverandør i innovasjonsprosessen

Vi forsker også på selve innovasjonsprosessen – på system- / organisasjons- og prosjektnivå – for å fremskaffe kunnskap og innsikt om hvordan lykkes med realisering av innovasjon. Hva er driverne og barrierene for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.

SINTEF - Vår spisskompetanse 

 • Ledelse av og oppbygging av nasjonalt kompetansemiljø og nasjonal aktivitet på  behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren i perioden 2005-2019, med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som oppdragsgivere. Prioriterte satsingsområder har vært: 1) Innovasjonsledelse og innovasjonskultur, 2) Behovsdrevne innovasjonsprosjekter, 3) Metoder, verktøy og formidling til støtte for behovsdrevne innovasjonsprosesser.
 • Innovasjonsprosesser -/prosjekter i helse- og omsorgssektoren.
 • Innovasjonsprosesser-/prosjekter i samspill mellom helse og næringsliv.
 • Metoder og verktøy for god brukerinvolvering og samskaping i hele innovasjonsprosessen
 • Kliniske studier – i samspill mellom helse og norsk/internasjonal helseindustri:
  •  SINTEF kan bidra prosjektledelse, koordinering og bidragsyter (medarbeider)
  • SINTEF kan bidra med monitorering – overvåke fremdriften av den kliniske studien og sikre at den blir gjennomført, dokumentert og rapportert i henhold til protokoll, GCP og SOPer.
 • Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.
 • Betydelig nettverk – myndigheter, kommuner, helseforetak, kompetansemiljøer, næringsliv, virkemiddelapparat.

Utforsk fagområdene