Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulærøkonomi og bærekraftig produksjon

Som et ledd i SINTEFs strategiske satsing på sirkulærøkonomi, så bidrar vi med metodikk når det gjelder anvendelse i vareproduserende industri. Gjennom praksisnær forskning utvikler vi bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for produktutvikling og produksjonsprosesser.

Kontaktpersoner

Vi har spisskompetanse på:

  • Bruken av FNs bærekraftsmål (Agenda 2030) i industriell produksjon og produktutvikling
  • Innovasjonsprosesser i samarbeid mellom forskning og næringsliv med fokus på bærekraftsmål nr 12 (sirkulærøkonomi)

Vi har bred erfaring fra innovasjonsprosjekter som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og næringslivets konkurransekraft.

Fagområdet er en integrert del av SFI Manufacturing – et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Les mer om SINTEF sin satsing på sirkulærøkonomi her