Til hovedinnhold
Norsk English

Produkt- og produksjonsutvikling

Produkt- og produksjonsutvikling utvikler forskningsbaserte løsninger i samarbeid med produksjonsbedrifter på innovasjon og utvikling, teknologiimplementering og drift. Vi utvikler kunnskap og løsninger for konkurransedyktig og bærekraftig norsk industri. Vareproduserende bedrifter må nå forholde seg til store endringer med digitalisering eller implementering av Industri 4.0, og økt fokus på bærekraftig produksjon og hvordan oppnå FNs bærekraftsmål. PoP har spisskompetanse på Industri 4.0 gjennom deltagelse i store forskningsprosjekter i EU og Norge og ledelse EU sin plattform for zero defect manufacturing. Videre utvikler vi kunnskap og løsninger for miljøledelse, bærekraftig produktutvikling, tidligfase innovasjon, produktutvikling fram til teknologi implementering. Dette omfatter også implementering av ny avansert teknologi i en organisasjon og hvordan en organisasjon både kan jobbe med forbedringer eller inkrementell innovasjon og med større endringer, eller sprang. Utgangspunktet for vår forskning er hvordan mennesker samhandler innad i organisasjonen og med andre aktører. Vi har en dyp forståelse for organisasjon, metodikker og teknologi.

Kontaktperson

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter

Lær av de beste

Lær av de beste

Hva viser erfaringene som norske banebrytende industribedrifter har høstet med industriell digitalisering? I 2019 fikk SINTEF i oppdrag å utføre en studie om dette.

«Made in Norway»

«Made in Norway»

SINTEF Manufacturing har fått støtte til å drive medvirkning inn mot Horizon Europe.