Til hovedinnhold
Norsk English

SmartFab

I SmartFab vil det være forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på state-of-the-art prinsipper og metoder innen blant annet digitalisering, sirkulær økonomi og produktutvikling.

Kontaktperson

Foto: in-GmbH

Små og mellomstore bedrifter (SMB) sysselsetter omtrent to tredjedeler av den norske arbeidsstyrken, og omtrent halvparten av verdiskapingen i norsk industri skjer innenfor SMB'er, som er viktige for å opprettholde arbeid og lokalsamfunn over hele landet.

I tillegg, er store norske industribedrifter svært avhengige av mange av sine lokale SMB leverandører. Videre, viser trender innen de fleste industrisegmenter at tidsaspektet for både utvikling av produkt og prosess – samt produktlevetid – blir stadig kortere.

Dette betyr at tradisjonelle produksjonsprinsipper utfordres siden kundene i større grad ønsker å differensiere sine produkter og tjenester – og det på en dynamisk måte som øker fokus på tid i hele verdikjeden. Opprinnelig har det vært styrken til mindre bedrifter, som har drevet mer etter håndverksprinsipper, å respondere raskt på kundetilpasning.

I lukkede markeder i Norge kunne SMB segmentet operere relativt konkurransedyktig tidligere, men med økende grad av globalisering, masseprodusert skreddersøm og bruk av digitaliserings- og bærekraft prinsipper utfordrer dette norske SMB’er.

I 2017, igangsatte Regjeringen en strategi om å gjøre Norge "grønnere, smartere og mer nyskapende" – ofte omtalt som "digitalisering". Norsk industri står ovenfor en omstilling mot en økt utnyttelse av internett og cyber fysiske systemer, og grønn konkurransekraft for å sikre framtidas verdiskapning.

Om prosjektet

I SmartFab vil det være forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på state-of-the-art prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodusert skreddersøm, sirkulær økonomi, verdikjedestyring, produktutvikling og produksjonslogistikk. Dette vil tilsammen definere begrepet Smart SMB Factory.

Med på laget er Haugstad Møbel AS, Norgesvinduet AS og Jærtek AS som softwareleverandør. FoU-partene er SINTEF Manufacturing, SINTEF Digital og Institutt for maskinteknikk og produksjon på NTNU.

Innovasjonsløsninger

SmartFab har fokus på følgende innovasjonsløsninger for bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av SMB fabrikker og deres verdikjeder til Industri 4.0-nivå:

  1. Sirkulær forretningsmodell for Smart SMB Factory, basert på prinsipper innen sirkulær økonomi, masseprodusert skreddersøm og digitalisering
  2. Produktutviklings- og logistikkmetoder for implementering av Smart SMB Factory
  3. Metode for digitalisert lagerstyring
  4. Datadrevet beslutningsstøttesystem med kunstig intelligens for sanntids overvåkning og styring av verdikjeden
  5. Demonstrasjonsprosjekter i industri bedriftene

Smart SMB Factory strategien innebærer at produsentene vil oppnå en høy grad av kundetilpasning, samtidig som de opprettholder tilnærmet eller bedre responstid, kostnadseffektivitet og kvalitet som gjennom tradisjonell masseproduksjon. Prosjektet vil forsterke norske SMB produsenters posisjon som leverandører av eksklusive og høykvalitets produkter på det nasjonale og internasjonale markedet.

Kontaktpersoner

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022