Til hovedinnhold
Norsk English

Smart verdikjedestyring

En effektiv verdikjedestyring er avgjørende for implementering av Industri 4.0, en etablert strategi for digitalisering og smart produksjon i Norge og resten av Europa.

Kontaktperson

Et av hovedformålene med denne strategien er å veilede produksjonsbedrifter om hvordan de kan oppnå et konkurransefortrinn på det globale markedet, der konkurrenter fra lavkostland i senere år har tilbudt produkter med stadig høyere kvalitet og ytelse. For eksempel, Industri 4.0 gir retningslinjer for selskaper i høykostland om hvordan man effektivt kan produsere små batcher, stykkproduksjon og komplett skreddersydde produkter, med pris og kvalitet i nærheten av hva man kan oppnå med masseproduksjon. For å oppnå dette kreves sømløs informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, ved hjelp av utstrakt digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver.

Vår gruppe har en omfattende forskningskompetanse innenfor et bredt spekter av tematikk innen verdikjedestyring, knyttet opp mot Industri 4.0. Dette omfatter blant annet:

 • Verdikjedeanalyser
 • Verdikjedestrategier for effektiv produksjon
 • Innovative forretningsmodeller basert på Industri 4.0-konsepter
 • Modeller og plattformer for visualisering av material-/informasjonsflyt og beslutningstaking
 • Simulering av produksjonsflyt og planlegging av fabrikklayout
 • Bærekraftige verdikjeder
 • Koordinering av verdikjeder og produksjonsøkosystemer
 • Samarbeid innen design og engineering, ved hjelp av digital integrering
 • Analyser av distribusjonsnettverkdesign
 • Outsourcing, offshoring, reshoring og distribuert produksjon
 • Make-or-buy analyse
 • Leverandørvalg og leveransekontrakter
 • Leverandørkvalifisering
 • Leverandørutvikling gjennom implementering av Lean og digitalisering
 • Analyse av kunde-leverandørforhold
 • Ytelsesmåling og risikostyring av leverandørkjede

Utforsk fagområdene