Til hovedinnhold
Norsk English

Lær av de beste

Hva viser erfaringene som norske banebrytende industribedrifter har høstet med industriell digitalisering? I 2019 fikk SINTEF i oppdrag å utføre en studie om dette.

Norsk industri arbeider hardt og kontinuerlig med egen digitalisering. 

– I denne rapporten går vi gjennom erfaringer med digitalisering fra 33 industribedrifter. I disse bedriftene har vi intervjuet administrerende direktør/fabrikksjef, teknologidirektør/FoU-ansvarlig, produksjonsleder, operatører og tillitsvalgte for å få et bredt bilde av hva som skjer i digitaliseringsarbeidet, sier forskningssjef Odd Myklebust i SINTEF.

Oppdatering 03.06.21: Rapporten har blitt oppdatert og heter nå «Digitalisering i Manufacturing». 

Les rapporten her

Rapporten gir en kort gjennomgang av noen viktige teoretiske konsepter: begrepene digitalisering, industri 4.0 og den norske modellen. Med utgangspunkt i dette diskuteres de seks viktigste resultatene i rapporten:

1)     Norsk industri er klar for digital endring

2)     Bred vurdering ligger til grunn for gjennomførte endringer

3)     Ny industrirevolusjon og grønt skifte krever økt digital kompetanse

4)     Også organisasjonsutvikling må til når bedrifter skal digitaliseres

5)     Datadeling åpner for nye forretningsmuligheter

6)     Helhetlige digitale strategier trengs

 

Figur

 

Hvem vil ha glede av denne studien?

– Ønsket og målet vårt er at både bedriftene som har deltatt og andre norske industribedrifter skal finne nyttig lærdom i dette dokumentet til sin videre digitale reise. Studien er også et underlag for næringsministerens Topplederforum som skal arbeide videre med temaet «digitalisering i industrien», sier Odd Myklebust.

Kontaktperson