Til hovedinnhold
Norsk English

Lean

Lean er en filosofi og en verktøykasse for bedrifter. Ved å implementere lean kan bedrifter øke sin effektivitet og konkurransekraft.

Kontaktpersoner

Lean

Hva er lean?

Lean er en filosofi, et sett med prinsipper og en verktøykasse for å optimalisere prosesser i bedrifter.

I korte trekk handler lean om å:

  • Identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.
  • Kontinuerlig forbedre arbeidsflyten og prosessene.
  • Involvere ansatte og utnytte deres ideer og erfaring.

Lean er et engelsk ord som betyr "smidig".  Vi kaller også lean for systematisk forbedringsarbeid fordi det handler om kontinuerlig forbedring.

Hvorfor burde bedrifter bruke lean?

Ved å implementere lean kan bedrifter øke sin konkurransekraft, produktivitet og fortjeneste.

Forbedringsarbeidet må være godt forankret i hele organisasjonen, med fokus på menneskene. Dette oppnås gjennom respekt, delegering av ansvar og å utvikle de ansattes potensiale.

Vi i SINTEF tilbyr leankurs og worskhops for din bedrift.

Lean effektiviserer bedriften
Kjernen i lean er å identifisere og fjerne aktiviteter som ikke skaper verdi.

Dette kan være venting, overproduksjon og feilretting. Ved å fokusere på verdiskaping og å fjerne sløsing, kan bedrifter forkorte ledetider, øke produktivitet og forbedre kvalitet.

Økt fortjeneste
Bunnlinjen er et resultat av prosessene i en bedrift. Studier og bedriftscaser viser at lean kan gi økt fortjeneste.

Engasjerte medarbeidere
Lean ansvarliggjør ansatte. Alle oppfordres til å bidra med forbedringsforslag og -tiltak. Dette skaper eierskap og engasjement.

Populære leanverktøy for å realisere bedriftens mål

Dette er et utvalg av de mest populære og effektive verktøyene og metodene som brukes i lean. 

5S
5S er verktøyet som brukes for å skape en ren og velfungerende arbeidsplass. Mindre rot gir økt effektivitet og produktivitet.

Metoden fungerer like godt i produksjonen, administrasjonen, og i lageret.

Målnedbryting
Denne metoden går ut på å bryte ned overordnede mål til delmål som er enklere å nå.

Man får konkrete milepæler som gir fremdrift og motivasjon. Samtidig blir det enklere å delegere oppgaver.

Visuell operativ styring
I en hektisk hverdag er det helt sentralt at en benytter tid og ressurser på det som betyr mest for virksomheten.

Metoden bruker korte og effektive tavlemøter for å identifisere og redusere uønsket variasjon i prosesser og verdikjeder.

Verdistrømsanalyse i lean
Verdistrømsanalyse i lean

SINTEF sin erfaring og ekspertise innen lean

Våre lean-eksperter har erfaring med lean på tvers av bransjer, både i Norge og internasjonalt. Vi kan hjelpe bedrifter innen ulike industrier, fra produksjonsbedrifter til bygg og anlegg eller tjenesteyting. 

For oss handler lean om å skape verdi for kundene. Når dere opplever en bedre hverdag og bedre resultater, har vi lykkes. Dette gjenspeiles i utmerkelser som Årets lean-virksomhet, som to av våre referansekunder har mottatt.

Vi er initiativtakere til Lean Forum Norge, en medlemsorganisasjon for alle som jobber med lean. Vi har også etablert Lean Lab Norge, som er en simulator for opplæring i lean-metoder.

Gjennom forskningsprosjekter bidrar vi til ny kunnskap om lean og arbeidsorganisering. Workshopene våre er praktiske, involverende og bygger på de nyeste forskningsfunnene.

Leanforskning

Vi forsker på systematisk forbedring i bedrifter. Vi ser lean i kontekst av digital og grønn omstilling.

Her er et utvalg av våre lean-studier:

Dette er våre lean-forskere:
Daryl Powell, Eivind Reke, Natalia Iakymenko, Eirin Lodgaard, Serkan Eren og Jon Halfdanarson.

Disse tjenestene tilbyr vi


Leankurs og workshops

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og workshops innen lean. De er forankret i industripraksis, nyere forskning og teori. Kursene har en praktisk tilnærming.

Leanrådgiving

Vi tilbyr leanrådgiving til din bedrift.

Steg 1: For å lykkes med lean må vi først forstå bedriftens behov. Hva er situasjonen deres i dag, og hvor ønsker dere å være i fremtiden? 

Vi avklarer forventninger gjennom en innledende samtale. Deretter kartlegger vi prosessene grundig for å identifisere forbedringspotensiale. Basert på dette utarbeider vi en plan for å nå målene.

Steg 2: Deretter går vi i gang med selve implementeringen. Her veksler vi mellom opplæring, coaching og praktisk veiledning, alt etter behov. Målet er at dere selv skal kunne drive lean-arbeidet videre når vi er ferdige.

Steg 3: Gjennom hele prosessen sørger vi for god oppfølging. Vi sjekker jevnlig status og justerer kursen ved behov. På denne måten sikrer vi at arbeidet gir resultater og varig endring.

Målet er at bedriften skal kunne implementere lean på en måte som gir varige resultater. Ta kontakt for å lære mer om hvordan dere kan komme i gang!

Våre lean-rådgivere: Knut Sandbakken, Mette Holmriis Brøgger, Helge Totland, Serkan Eren og Kjell Sigve Kvalavåg.

Team Lean - SINTEF
SINTEFs leanrådgivere med kunder.

Lean i fokus

Prosjekter

Rask Respons 4.0

Rask Respons 4.0

Start:
Slutt:

I Rask Respons 4.0 vil det være forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på state-of-the-art prinsipper og metoder innen bl.a. rask responsproduksjon, digitalisering og sirkulær økonomi. Dette vil til sammen definere begrepet Rask Respons...

Produktivitetsspranget

Produktivitetsspranget

Start:

Produktivitetsspranget har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og lean, langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier.

SiteCast

SiteCast

Start:
Slutt:

Hovedtemaet i prosjektet SiteCast er "økt konkurranseevne for plasstøpte betongkonstruksjoner".

Les mer

Lær av de beste

Lær av de beste

Hva viser erfaringene som norske banebrytende industribedrifter har høstet med industriell digitalisering? I 2019 fikk SINTEF i oppdrag å utføre en studie om dette.