Til hovedinnhold
Norsk English

5S: Skap en ren og ryddig arbeidsplass

5S

5S er et verktøy som brukes for å skape en ren og velfungerende arbeidsplass. 5S inngår i leanmetoden.

Hva er 5S?

5S er et lean-verktøy som brukes for å skape ren, ryddig og velfungerende arbeidsplass.

Metoden fungerer like godt i produksjonen, administrasjonen og på lageret.

Med 5S skaper man en bedre arbeidsplass med høy sikkerhet, redusert tid på leting og mindre frustrasjon.

5S før og etter rydding
5S før og etter rydding og organisering av utstyr.

Hva står 5S for?

5S er japansk og står for Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu og Shitsuke.

På norsk kaller vi det for Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre.

De 5 S-ene: sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre.

De 5 S-ene: sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre.

1. Sortere

I sorteringsfasen identifiseres og fjernes alt som ikke trengs på arbeidsplassen. Dette kan være verktøy, deler, utstyr, møbler og så videre. Målet er å sitte igjen med det som faktisk brukes for arbeidet.

2. Systematisere

Når overflødige ting er fjernet, organiseres slik at det gjenværende utstyret er lett å finne og bruke. Alt får en fast plass.

3. Skinne

Her organiseres ryddearbeidet i daglige rutiner slik at det gjøres kontinuerlig.

4. Standardisere

Standardiseringsfasen handler om å lage standarder og retningslinjer for hvordan arbeidsplassen skal holdes ryddig og organisert.

5. Sikre

I sikringsfasen integreres 5S i organisasjonskulturen, slik at standardene og rutinene vedlikeholdes over tid. Dette krever opplæring, evaluering og kontinuerlig forbedring .

Fordelene med 5S

Dette er fordelene med å ta i bruk 5S i din bedrift.

Økt effektivitet og produktivitet
5S bidrar til å fjerne sløsing, rydde opp i arbeidsområder, og standardisere arbeidsprosesser. Dette fører til mer effektiv drift og høyere produktivitet.

Lavere kostnader
Effektivisering av driften fører til lavere produksjonskostnader på sikt.

Færre feil og ulykker
Rene arbeidsplasser fører til færre feil fordi man synliggjør avvik og problemer.

Dette reduserer også risikoen for ulykker.

Case fra Insula AS

Insula AS er en bedrift som har deltatt på SINTEF sine leankurs.

De er en sjømatbedrift med hovedkontor på Leknes i Lofoten. De sendte en reflektert og lærevillig gjeng som gjennomførte en meget god gruppeoppgave på 5S.

Teamet fra Insula Produksjon avbildet foran 5S-tavlen.

Under ser vi et eksempel på en 5S-standard utarbeidet som del av gruppeoppgaven. Innholdet på lageret er nøye vurdert, hensiktsmessig plassert og tydelig merket.

En ny 5S-standard utarbeidet av teamet fra Insula Produksjon.
En ny 5S-standard utarbeidet av teamet fra Insula Produksjon.

Med bakgrunn i læringspunkter og innspill fra kurset jobber Insula nå videre med å organisere og etablere et arbeidssett for utrulling i bedriften.

Ønsker du leanrådgiving fra SINTEF?

Vi har lang erfaring innen 5S og andre leanverktøy.

Ta gjerne kontakt med våre leanrådgivere:
Knut SandbakkenMette Holmriis BrøggerHelge TotlandSerkan Eren og Kjell Sigve Kvalavåg.

SINTEFs Team Lean med kunder.
SINTEFs Team Lean med kunder.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner