Til hovedinnhold
Norsk English

Alt om TWI: Training Within Industry

Training Within Industry-kurs

TWI er en lean-metode for å lære opp ansatte i å utføre en jobb riktig og sikkert. Metoden øker raskt produktiviteten, samt reduserer sløsing og skader.

Hva er TWI?

TWI står for Training Within Industry. På norsk kaller vi det effektiv opplæring.

TWI er en lean-metode for å lære opp ansatte i å utføre en jobb riktig og sikkert. Metoden øker raskt produktiviteten på nye ferdigheter, samt reduserer sløsing og skader.

TWI deles inn i tre deler: jobbinstruksjon, jobbmetoder og jobbrelasjoner.

TWI kan hjelpe med å utvikle fremtidens operatører i kombinasjon med andre forbedringsmetoder som AR.

TWI - Training Within Industry

Jobbinstruksjon (å instruere)

I jobbinstruksjon trener en ansatt på å bryte en oppgave ned i viktige steg og ferdigheter.

Via denne prosessen lærer medarbeideren «den beste måten» å gjøre oppgaven på. Deretter trener de andre ansatte i å utføre oppgaven på denne måten. Da blir kunnskapen systematisert, konsekvent og gjentagende.

Jobbinstruksjoner er grunnleggende fordi det bygger stabilitet i prosessene dine.

Prosess-stabilitet skapes på tvers av alle ansatte. Dette skaper et solid grunnlag for kontinuerlig forbedring av bedriften.

  • Job Instructions (JI) har fokus på førstelinjeledelse og operatører.
  • JI bygger ikke bare ferdigheter, men også på å bygge selvtillit ved at en vet hva jobben innebærer, hvordan du gjør det på den beste måten, og hvorfor.
  • JI gir et velprøvd og pålitelig system for å heve medarbeiderengasjement og deltakelse som fremmer pågående eller planlagte forbedringsinitiativer.

Jobbmetoder (å forbedre)

Jobbmetoder bruker en lignende fremgangsmåte til å standardisere arbeidsoppgaver.

Arbeidsflyten analyseres nøye for å fjerne sløsing og ventetid. Deretter utvikles en standard prosedyre.

Jobbrelasjoner (å lede)

Jobbrelasjoner fokuserer på god kommunikasjon og problemløsning mellom ledere og ansatte.

Verktøy som gruppediskusjoner, intervjuer og undersøkelser brukes for å avdekke og løse konflikter.

Fordeler med TWI

Noen av fordelene med TWI-metoden er

  • Rask opplæring av nyansatte
  • Færre feil
  • Standardiserte arbeidsmetoder øker produktivitet
  • Bedre samarbeid og kommunikasjon

TWI skaper dermed en solid plattform for å implementere lean ved å involvere ansatte og forbedre driften kontinuerlig.

Få TWI-rådgivning av SINTEFs leaneksperter

Ønsker du å implementere TWI i din bedrift?

Ta kontakt med våre leanrådgivere: Knut SandbakkenMette Holmriis BrøggerHelge TotlandSerkan Eren og Kjell Sigve Kvalavåg.

TWI-workshops

Vi holder jevnlig workshops i TWI.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner