Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeider for å gjøre plasstøping mer lønnsomt

Plasstøping
Dekkestøp på Ulvenparken i Oslo. Foto: Yannick Anton/SINTEF
I prosjektet SiteCast har aktører fra hele verdikjeden gått sammen for å øke konkurranseevnen for plasstøpte betongkonstruksjoner.

Plasstøping av betongkonstruksjoner har allerede en rekke fordeler, blant annet effektiv plassutnyttelse, lav byggehøyde og redusert behov for transport. Nå er forskere og bedrifter i ferd med å utvikle nye løsninger og arbeidsprosesser for å kutte tidsbruk og kostnader, samt bidra til konstruksjoner med merverdi.

Vil koble sammen fragmenterte verdikjeder

Bygg- og anleggsbransjen kritiseres ofte for lav innovasjonsgrad, og tall fra SSB viser at den har lavere produktivitetsutvikling enn andre bransjer. En av årsakene er fragmenterte verdikjeder og suboptimering; hver aktør optimerer sin egen prosess fremfor helheten i prosjektene.

I SiteCast har aktørene fra hele verdikjeden gått sammen for å gjøre noe med dette, og heller jobbe sammen mot et felles mål; det er plasstøping som metode som skal styrkes.

– Det er utrolig spennende å se alle de forskjellige prosjektpartnerne samlet ved bordet og delta i en faglig diskusjon om hvordan vi kan løfte oss gjensidig. Jeg tror prosjektet også skaper en følelse av innovasjon; at bedriftene ser mulighetene som de har ikke sett eller ikke tenkt så nøye på før. Til vanlig har de jo fokus på den daglige driften, sier SINTEF-forsker Yannick Anton.

Med på laget er Celsa Steel Service (armeringsløsninger), Peri (forskalingsløsninger), Unicon (ferdigbetong), Veidekke (entreprenør) og ÅF Engineering (rådgiver/prosjektering). På forskningssiden stiller SINTEF et sterkt og tverrfaglig team fra instituttene Community og Manufacturing.

Vil løse utfordringer innen koordinering og samhandling

Prosjektet skal løse utfordringer innen koordinering og samhandling, materialer (forskaling, armering og betong), samt prosjektering og planlegging, for å oppnå målsetningen om redusert tidsbruk og kostnad og realisering av merverdi ved å benytte plasstøp. Dette inkluderer bruk av sensorikk og tankegang fra Industri 4.0. Prosjektet er godt i gang: rapporten i arbeidspakke 1 om kartlegging av prosesser ble ferdigstilt i sommer og viser blant annet utfordringer og forbedringsområder i plasstøpeprosessen. Resultatene vil bli brukt videre i de andre arbeidspakkene.

– Dette er et viktig prosjekt for alle involverte parter. Allerede nå, etter rundt ett års arbeid, ser vi et stort potensial for forbedringer og besparelser. Og i nær fremtid er vi klare for å teste ut løsningene live på byggeplass hos Veidekke, sier adm.dir. Espen Marthinsen i Celsa.

Innovasjonene utvikles og testes ut gjennom flere demoprosjekter. SiteCast utmerker seg ved stor grad av praktisk involvering. Det har vært flere bedriftsbesøk med intervjuer, og i løpet av høsten har Yannick Anton vært "utplassert" hos tre av de fem industripartnerne. Han startet med en uke hos Unicon på deres betongstasjon Fossegrenda i Trondheim, og fortsatte i Oslo hos Veidekke på byggeplassene Ulvenparken og Vollebekk – to representative boligprosjekter som er utvalgte caser i prosjektet. Etter det var han på besøk hos Peri i Trondheim.

– Du er veldig tett på produksjonen og får en innsikt i hvordan de enkelte bedrifter jobber. Hvordan ser dagens praksis ut, hvilke utfordringer ser vi og hvor er det forbedringspotensial? Har det vært noen endringer? Ett eksempel hvor potensialet allerede begynner å realiseres er bruken av digitale 3D-modeller av bygg og armering som forenkler bestillinger og utførelse på byggeplassen. Utfordringer er likevel fortsatt informasjonsdeling, og å utnytte de ulike aktørenes kompetanse effektivt. I SiteCast er vi med fra prosjektering og tidlig planlegging, og ute på byggeplass for å se hvordan man oppnår effektiv fremdrift og kan redusere ventetiden, sier Anton.


På Ulvenparken: SINTEF-forsker Yannick Anton har positive erfaringer fra å være ute "på felt". – Det ble mange gode samtaler og intervjuer underveis, sier han. Foto: SINTEF

Workshops og nye prosesser fremfor bare rapporter

Det er allerede gjennomført flere workshops, hvor det også legges vekt på å invitere aktører fra andre bransjer for å bidra til nytenking rundt plasstøpte konstruksjoner. På en nylig gjennomført workshop om sensorer ble det fremsatt hypoteser for hvordan Industri 4.0-løsninger, f.eks. innstøpt sensorikk i plasstøpte konstruksjoner eller logging av forskjellige ferskbetongegenskaper under støping, kan gi merverdi for aktørene i byggeprosessen så vel som for fremtidige eiere og brukere.

– Et viktig element i prosjektet er at det ikke blir produsert et lass med rapporter. Mange av leveransene tar form enten av workshops eller i form av nye prosesser. Det er selve prosessene, nye måter å jobbe på, som er leveransene i prosjektet. Vi ønsker et praktisk rettet prosjekt med stor grad av utprøving og evaluering underveis, sier seniorforsker Andreas Økland i SINTEF.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson