Introduksjon

Økt konkurranseevne for plasstøpte konstruksjoner

Plasstøping av betongkonstruksjoner, hvor støpingen av bygg skjer på byggeplass, har en rekke fordeler sammenlignet med bruk av prefabrikerte betongelementer (hvor større "byggeklosser" i betong settes sammen på byggeplassen). Blant fordelene kan nevnes mer effektiv plassutnyttelse, lav byggehøyde og redusert behov for veitransport. Plasstøping fører imidlertid vanligvis til noe lengre byggetid. For å gjøre plasstøping konkurransedyktig, skal prosjektet SiteCast utvikle nye løsninger og arbeidsprosesser for plasstøpingsprosjekter med mål om å redusere tidsbruk med 30 % og kostnader med 15 % sammenlignet med dagens nivå (2017).

Plasstøpte betongkonstruksjoner

Prosjektet skal løse utfordringer innenfor temaene koordinering og samhandling, materialer (forskaling, armering og betong), prosjektering og planlegging for å oppnå målsetningen om redusert tidsbruk og kostnad og realisering av merverdi ved å benytte plasstøp (inkludert bruk av sensorikk og tankegang fra industri 4.0).

Innovasjonen

Innovasjonsgraden og produktivitetsutviklingen innenfor bygg og anlegg har lenge vært lav. En av årsakene til dette er fragmenterte verdikjeder og suboptimering: hver aktør optimerer sin egen prosess fremfor helheten i prosjektene. I SiteCast har aktørene fra hele verdikjeden fra plasstøp-prosjekter gått sammen for å gjøre noe med dette. Med på laget er Celsa (armeringsløsninger), Peri (forskalingsløsninger), Unicon (ferdigbetong), Veidekke (entreprenør) og ÅF engineering (rådgiver/prosjektering). FoU-partnerne er SINTEF Community og SINTEF Manufacturing.

Innovasjon og forbedringer skal utvikles og testes ut gjennom prosjektets levetid. Effektene simuleres og dokumenteres i fire demonstrasjonprosjekter, og dette vil resultere i en ny, effektiv prosess for plasstøping.

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes
Armering for bunnplaten i betong for det nye Munchmuseet i Oslo. Foto: Veidekke

Prosjektinformasjon

Prosjekteier: Celsa Steelservice AS
Prosjektleder: Espen Marthinsen, Celsa Steelservice AS

Prosjektperiode: 2018-2022
Totalramme: NOK 28 mill.

Espen Marthinsen

Operational manager
+47 23 39 38 11
Navn
Espen Marthinsen
Tittel
Operational manager
Organisasjon
Celsa Steelservice AS

Forskere

Gunrid Kjellmark

Forskningsleder
+47 92 43 12 88
Navn
Gunrid Kjellmark
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 92 43 12 88
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eirin Lodgaard

Seniorforsker
+47 99 54 43 58
Navn
Eirin Lodgaard
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 99 54 43 58
Avdeling
Industrielle økosystemer
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Maria Flavia Mogos

Seniorforsker
+47 40 24 81 35
Navn
Maria Flavia Mogos
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 40 24 81 35
Avdeling
Industrielle økosystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Manufacturing AS

Yannick Martin Anton

Rådgiver
+47 41 35 16 32
Navn
Yannick Martin Anton
Tittel
Rådgiver
Telefon
+47 41 35 16 32
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tor Thorsrud Sporsem

Forsker/dr.gradsstipendiat
+47 92 05 00 58
Navn
Tor Thorsrud Sporsem
Tittel
Forsker/dr.gradsstipendiat
Telefon
+47 92 05 00 58
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Guillermina Peñaloza

Forsker
+47 41 10 77 80
Navn
Guillermina Peñaloza
Tittel
Forsker
Telefon
+47 41 10 77 80
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Natalia Iakymenko

Forsker
+47 94 42 29 20
Navn
Natalia Iakymenko
Tittel
Forsker
Telefon
+47 94 42 29 20
Avdeling
Industrielle økosystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Manufacturing AS