Introduksjon

Økt konkurranseevne for plasstøpte konstruksjoner

Plasstøping av betongkonstruksjoner, hvor støpingen av bygg skjer på byggeplass, har en rekke fordeler sammenlignet med bruk av prefabrikerte betongelementer (hvor større "byggeklosser" i betong settes sammen på byggeplassen). Blant fordelene kan nevnes mer effektiv plassutnyttelse, lav byggehøyde og redusert behov for veitransport. Plasstøping fører imidlertid vanligvis til noe lengre byggetid. For å gjøre plasstøping konkurransedyktig, skal prosjektet SiteCast utvikle nye løsninger og arbeidsprosesser for plasstøpingsprosjekter med mål om å redusere tidsbruk med 30 % og kostnader med 15 % sammenlignet med dagens nivå (2017).

Plasstøpte betongkonstruksjoner

Prosjektet skal løse utfordringer innenfor temaene koordinering og samhandling, materialer (forskaling, armering og betong), prosjektering og planlegging for å oppnå målsetningen om redusert tidsbruk og kostnad og realisering av merverdi ved å benytte plasstøp (inkludert bruk av sensorikk og tankegang fra industri 4.0).

Innovasjonen

Innovasjonsgraden og produktivitetsutviklingen innenfor bygg og anlegg har lenge vært lav. En av årsakene til dette er fragmenterte verdikjeder og suboptimering: hver aktør optimerer sin egen prosess fremfor helheten i prosjektene. I SiteCast har aktørene fra hele verdikjeden fra plasstøp-prosjekter gått sammen for å gjøre noe med dette. Med på laget er Celsa (armeringsløsninger), Peri (forskalingsløsninger), Unicon (ferdigbetong), Veidekke (entreprenør) og ÅF engineering (rådgiver/prosjektering). FoU-partnerne er SINTEF Community og SINTEF Manufacturing.

Innovasjon og forbedringer skal utvikles og testes ut gjennom prosjektets levetid. Effektene simuleres og dokumenteres i fire demonstrasjonprosjekter, og dette vil resultere i en ny, effektiv prosess for plasstøping.

Alternativ tekst vises når bildet ikke kan lastes
Armering for bunnplaten i betong for det nye Munchmuseet i Oslo. Foto: Veidekke

Prosjektinformasjon

Prosjekteier: Celsa Steelservice AS
Prosjektleder: Espen Marthinsen, Celsa Steelservice AS

Prosjektperiode: 2018-2022
Totalramme: NOK 28 mill.

Espen Marthinsen

Operational manager
+47 23 39 38 11
Navn
Espen Marthinsen
Tittel
Operational manager
Organisasjon
Celsa Steelservice AS

Forskere

Gunrid Kjellmark

Forskningsleder
92 43 12 88
Navn
Gunrid Kjellmark
Tittel
Forskningsleder
Telefon
92 43 12 88
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Eirin Lodgaard

Seniorforsker
99 54 43 58
Navn
Eirin Lodgaard
Tittel
Seniorforsker
Telefon
99 54 43 58
Avdeling
Industrielle økosystemer
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Maria Flavia Mogos

Forsker
40 24 81 35
Navn
Maria Flavia Mogos
Tittel
Forsker
Telefon
40 24 81 35
Avdeling
Industrielle økosystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Manufacturing AS

Yannick Martin Anton

Master of science
41 35 16 32
Navn
Yannick Martin Anton
Tittel
Master of science
Telefon
41 35 16 32
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Tor Thorsrud Sporsem

Forsker
92 05 00 58
Navn
Tor Thorsrud Sporsem
Tittel
Forsker
Telefon
92 05 00 58
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS