Demo-prosjekter

Ulvenparken

Team Veidekke DA har fått i oppdrag av Ulven Bolig AS (OBOS) å bygge de første 342 av totalt 2000 leilighetne på Ulven i Oslo, samt en stor barnehage og næringsarealer. Det første prosjektet, Ulvenparken, er et spennende prosjekt der entreprenører, rådgivere og arkitekter har gått sammen om å danne et eget selskap, Team Veidekke DA, med mål om tettere samarbeid for å finne gode, kostnadseffektive og rasjonelle løsninger.

Målet om 15-20 % redusert byggekost gjør dette prosjektet svært relevant som demonstrasjonsprosjekt i SiteCast.

 

Viktige rammebetingelser satt av OBOS / Ulven AS
Deltakerne skal med bruk av sin tverrfaglige kompetanse beskrive et boligkonsept som kjennetegnes av attraktivt bymiljø, har gode bokvaliteter og kan bygges og selges til lavere pris enn normalt i markedet.

  • Byggekostnad: Ulven har som målsetting en byggekostnad 22 - 25.000 kr/m2 BRAs for boligene, eks parkering, ink. mva. Utomhusanlegg skal inkluderes. Næringslokalene prises separat. Prisen representerer normale grunnforhold.
  • Andel små leiligheter ønskes høyere enn offentlig pålagt krav til leilighetsfordeling i Oslo
  • Tilrettelegge for utleiemulighet i større leiligheter
  • Grønne tak for kjøkkenhager / parsellhager / felles opphold
  • Det beskrives og medtas forslag til hvordan man vil legge til rette for fremtidens elbilbruk
  • Parkeringsdekning settes til halvparten av kommunens minimumsnorm

Deltakerne skal levere et konsept som ligger innenfor gjeldende regulering, eventuelt med mindre krav til dispensasjoner. Redusert parkeringsdekning vil være en slik dispensasjon. I tillegg skal deltakerne levere et alternativt konsept med merutnyttelse på inntil 25% i forhold til gjeldende regulering.

Vollebekk

På Vollebekk skal det bygges til sammen 800 nye boliger og består av flere byggetrinn. Byggetiden på trinn 1 var 22 måneder. Flere boligblokker er fordelt på 4-6 etasjer hver som omgir et gårdsrom. Under byggene og gårdsrommet er det kjeller med boder og parkering.

Prosjektet utføres for OBOS og er utviklet i samarbeid med dem. Det inngår som det første av i alt sju planlagte byggetrinn hvor et stort industriområde skal utvikles til en ny bydel med grøntområder, torg, gågater, parker og møteplasser. Innflytting i det første trinnet skjedde i 2019. Parallelt med byggingen og som del av prosjektet inngår infrastruktur med veier, gatetun, nye tekniske anlegg og omlegging av eksisterende anlegg under bakken.

M17

M17- Middelthunsgate 17, Oslo

På Majorstuen i Oslo skal det bygges 329 leiligheter i Middelthunsgate 17, kontraktskriving var i høst 2019. I dette prosjektet har Veidekke jobbet tett sammen med byggherre fra tomten ble kjøpt. Det er til sammen tre bygg som utføres med plasstøping kombinert med plattendekker.

Bæresystemet har en lignende struktur i dette prosjektet, men de enkelte leiligheter har ulikt karakter. Leilighetene er utført forskjellig og det er varierende konsept når det gjelder gulvplan, størrelse av rom osv.