Aktiviteter

Omtale SiteCast prosjekt:

Skal effektivisere plasstøping av betong (bygg.no 2018-07-24)

Samarbeider for å gjøre plasstøping mer lønnsomt (sintef.no 2019-12-11 og papirutgave Byggindustrien 12/19

Workshops:

Kata Workshop, Oslo 2019-11-25 (H2)

Sensor-workshop, Oslo 2019-11-19 (H4)

"God dag!" workshop, Oslo 2019-09-19 (H1, H2)

Støping ifm. arbeidspakke 3, Trondheim sommer/høst 2021 (H3)