Partnere

            Kjersti Berntsen
Operational manager
E-post:
Mobil: 99 29 98 12

 

                                                   

Andreas Sjaastad
Betongteknolog
E-post:
Mobil: 40 52 95 29
                                                               Tor Helgesen
Civil Engineer
E-post:  
Mobil: 95 83 76 76

         

 
Berit G. Petersen
Teknologileder
E-post:
Mobil: 97 17 17 34

         

 
Yngve Urnes
Sr. Prosjektleder
E-post:
Mobil: 92 62 65 03
 

         

   

Gunrid Kjelllmark
Forskningsleder
E-post:
Mobil: 92 43 12 88