Til hovedinnhold
Norsk English

Rask Respons 4.0

I Rask Respons 4.0 vil det være forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på state-of-the-art prinsipper og metoder innen bl.a. rask responsproduksjon, digitalisering og sirkulær økonomi. Dette vil til sammen definere begrepet Rask Respons 4.0.

Kontaktperson

To av Norges største dør-/vindusprodusenter, Gilje og Nordic Door har derfor gått i samarbeid seg med to forskningsmiljøer innenfor disse fagfeltene, SINTEF Manufacturing og SINTEF Digital.

Rask Respons 4.0 strategien innebærer at produsentene vil oppnå en svert høy responsevne og leveringsgrad, i samspill med en betydelig omsetningsøkning på sikt. Bedriftene vil kunne fokusere stadig mer på kundetilpasset produksjon av høykvalitetsvarer, samtidig som de vil opprettholde lavt lager, og minimere avvik og miljøavtrykk. Prosjektet vil forsterke posisjonen til norske små og mellomstore produsenter som leverandører av eksklusive og høykvalitets produkter på det nasjonale og internasjonale markedet.

Mange bedrifter har forsøkt å effektivisere deres produksjon ved hjelp av Lean-metoder og verktøy. Lean-prinsippene som bl.a., er prinsipper for kontinuerlig forbedring, eliminering av sløseri, visuell styring, og for reduksjon av partistørrelser og omstillingstider spenner over alle produksjonsmiljøer. Imidlertid anvendes flere Lean-verktøy best i bedrifter med høye produksjonsvolumer, lav produktvariasjon og stabil etterspørsel fra kunder. For eksempel, hvis de fleste varene produseres i lavt volum, vil total lagervareomsetning bli veldig lav. I dette miljøet vil et Lean-system som Kanban/Supermarked-systemet (take one, make one) skape mer sløseri i stedet for å eliminere det. 

Rask responsproduksjon (QRM) er en strategi som kan ta Lean, Six Sigma og Total Quality Management til et nytt nivå for bedrifter med høye krav til kundetilpasning. I Norge finnes mange bedrifter som opererer i dette segmentet. Ved hjelp av QRM har mange europeiske og internasjonale bedrifter redusert gjennomløpstidene sine med opptil 90%. Samtidig har de forbedret produktkvaliteten og redusert produksjons-kostnadene. Universiteter som Wisconsin-Madison i USA og HAN i Nederland, samt QRM-senteret i Danmark viser til slike resultater. Per i dag er det lite publisert om QRM i Norge, selv om flere bedrifter er interessert i temaet.

Både QRM og Industri 4.0 legger spesielt vekt på effektivisering av informasjonsflyt. Imidlertid, kan 4.0 teknologier som for eks. en brukervennlig menneske-maskin interaksjonsplattform tilrettelegge en tilnærmet sømløs informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, og dermed styrke en rask respons strategi. Rask Respons 4.0 har søkelys på følgende innovasjonsløsninger for bærekraftig og kostnadseffektiv utvikling av små og mellomstore produsenter av kundetilpassede produkter til Rask Respons og Industry 4.0-nivå:

  1. Metode for utvikling av Rask Respons 4.0 verdikjedestrategier
  2. Metode for implementering av Rask Respons 4.0 i fabrikker
  3. Metode for implementering av rask Respons 4.0 i lagre 
  4. Datadrevet menneske-maskin interaksjonsplattform for Rask Respons 4.0 verdikjeder 
  5. Demonstrasjonsprosjekter i industri bedriftene

 

Kontaktpersoner 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Utforsk fagområdene