Til hovedinnhold
Norsk English

Produktivitetsspranget

Produktivitetsspranget har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og lean, langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier.

Lean Forum Norge har siden oppstarten i 2009 analysert et stort antall vellykkede og mindre vellykkede omstillings- og forbedringsprosesser i norsk næringsliv, som har hatt til hensikt å styrke produktivitet og innovasjonsevne. De beste eksemplene finnes i hovedsak innen den globalt konkurranseutsatte industrien. Gjennom dette arbeidet er det blitt klarere at den store gruppen av små og mellomstore virksomheter (SMB), som ofte er mindre konkurranseutsatte, henger etter i produktivitets-utviklingen.

Å bedre endringsevne

De regionale Lean forumene har et omforent syn at det bør etableres et nytt nasjonalt forbedringsprogram for SMBer som gjør at de bedrer endringsevnen og dermed styrker produktivitet og innovasjonstakt. Dette programmet, heretter kalt Produktivitetsspranget (PS), har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og lean, langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier.

Pilot-prosjekt med 6 bedrifter

Formålet med pilot-fasen er å utvikle og verifisere konseptet Produktivitetsspranget, og etablere en plattform for å sikre et langsiktig og nasjonalt forbedringsprogram for SMBer i omfang av svenskenes "Produktionslyftet".

Pilot-prosjektet vil strekke seg over 1,5 år, med fokus på utvikling og tilpasning av konsept for bedrifter, rekruttering og kvalifisering av bedrifter, opplæring og gjennomføring av konseptet i 6 bedrifter (Furnes Jernstøperi, Brødrene Midthaug, Dokka Fasteners, Bussbygg, Partner Plast, Øveraasen). Delprosjektene i hver bedrift skal følges tett for å måle viktige forbedringsindikatorer og ikke minst organisatoriske suksessfaktorer. I tillegg skal pilot-fasen ha betydelig fokus på å etablere neste fase, hvor man tar sikte på rekruttering av, og gjennomføring hos, 30-50 virksomheter.

Styringskomite

Pilot-prosjektet er organisert med en Styringskomite som er Styret i Lean Forum Norge. Styringskomiteens mandat er å sikre etablering og god gjennomføring av prosjektet, samt jobbe proaktivt for å forankre og finansiere neste fase. Styringskomiteen har utnevnt prosjektleder, utarbeidet kriterier for utvelgelse av regionale rådgivere og skal beslutte hvilke bedrifter som tas opp i programmet. Kontraktspartner med Stiftelsen Teknologiformidling vil være NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing.

Kontaktperson

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med prosjektlederen for Produktivitetsspranget Gaute Knutstad, , 930 58 011.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.09.2018

Utforsk fagområdene