Til hovedinnhold
Norsk English

Lean-kurs og workshops

Leankurs og workshops

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og workshops innen lean. De er forankret i industripraksis, nyere forskning og teori. Kursene har en praktisk tilnærming.

Vi tilbyr alt fra korte introduksjoner til 5 dagers workshops som går dypere ned i lean-verktøy, prinsipper og metoder.

Under finner du utvalgte kurs fra vår kursportefølje.

For å bestille kurs eller workshop, ta kontakt med våre senior leanrådgivere Knut Sandbakken eller Helge Totland.

Praktisk Leanarbeid: Hvordan skape god flyt i verdikjedene

3-dagers workshop.

Denne workshopen gir en god forståelse for hvordan en skaper effektive verdikjeder og prosesser med god flyt.

Vi lærer oss hvilke forutsetninger som må være på plass for å lykkes med dette. Likeledes gjennomgås og testes ulike forbedringsverktøy og metoder for både å analysere og forstå nåsituasjonen, samt hvordan en systematisk jobber med å forbedre denne. 

Verdistrømsanalyse, pullsystemer, Kanban, standardisert arbeid, systematisk problemløsning (PDCA), målstyring og teamjobbing er eksempler på metoder vi tar i bruk.

I produksjonssimulatoren på Leanlab får vi implementert og testet effekten av disse, samt at vi reflekterer og diskuterer læringspunkter fra dette.

Forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata

Introduksjonskurs.

Oppleves det vanskelig å få med alle til å jobbe strukturert mot virksomhetens mål? Savnes synlige resultater av forbedringsarbeidet eller er tempoet for lavt?

Toyota Kata bidrar til å skape en lærende organisasjon.

Dette er en metodikk for å involvere medarbeiderne i et målrettet og systematisk forbedringsarbeid. I dette kurset får du en introduksjon i Toyota Kata.

Vi gjennomgår grunnleggende teori og gjennomfører praktiske øvelser for å trene på metodikken.

Forbedringsledelse ved hjelp av Toyota Kata

2-3 dagers praktisk workshop.

Her tar vi neste steg i tankesettet og utviklingen av en lærende organisasjon.

Vi setter fokus på hvordan en på en systematisk og god måte utøver ledelse som involverer og engasjerer medarbeiderne i systematisk og målrettet forbedringsarbeid.

Kurset er basert på boken "Toyota Kata" av Mike Rother men er tilpasset lean-implementering etter den norske modellen, og de erfaringene vi har fra mer enn 15 år med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Industrilederskolen: Lær å identifisere og redusere tap i produksjonen

Dette er et svært gjennomprøvd og godt kurs for å lære å identifisere og redusere tapene som finnes i en produksjonsbedrift.

Her gjennomgås og praktiseres blant annet følgende:

 • Tapsanalyse gjennom OEE-beregninger
 • Forbedringsgrupper
 • Praktisk problemløsning
 • 5S
 • Operatørvedlikehold
 • SMED

Kurset gir en praktisk opplæring og trening i bruk av disse verktøyene. Det rettes et spesielt fokus på å identifisere og redusere tap tilknyttet maskiner og utstyr i produksjonen.

Bedriftsinternt workshops og rådgiving

Vi tilbyr en rekke tilpassede workshops som vi kan gjennomføre i din virksomhet. Her finner du noen eksempler.

 • Målnedbrytning (Hoshin Kanri): For strategi og målstyring
 • Verdistrømsanalyse: Lær å optimalisere verdistrømmen
 • Standard Arbeidspraksis: Lær å bruke verktøyene i Standard Arbeidspraksis
 • Training Within Industry (TWI): Effektiv opplæring
 • 5S: Hensiktsmessig organisering av arbeidsplassen
 • 7 + 1 sløseri: Lær å identifisere sløseri og kilder til forbedring
 • A3: Systematisk problemløsning
 • Rotårsaksanalyse: Systematisk problemløsning etter PDCA metoden (fiskebeinsdiagram, 5 x hvorfor)
 • SMED: Økt omstillingseffektivitet
 • Operatørvedlikehold: Lær å redusere maskinrelaterte tap
 • Moderne Vedlikehold: Systematiser forbedringsarbeidet i vedlikeholdsorganisasjonen
 • Train the trainer: Lær å holde kurs for egne medarbeidere innen 5S, redusert sløseri og sikkerhet
 • Toyota Kata: Forbedringsledelse
 • Lean lederskap
 • Design for Manufacturing (DFM): Lean produkt utvikling
Leankurs i SINTEF

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner