Til hovedinnhold
Norsk English

Circulær – Circular Thinking Circular Products

Circulær har som mål å kombinere lean tenking og sirkulær økonomi for å utvikle nye og mer bærekraftige produkter, raskere.

Kontaktperson

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær økonomi.

Overgang til lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi

European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatningen fokuserer Norges miljøpolitikk på at industriene må redusere klimagassutslipp, minimere skadelige utslipp til vann og øke energieffektiviteten.

Som sådan må norsk industri ta fatt på overgangen til null- / lavutslippsløsninger, samtidig som de går videre enn den dominerende lineære økonomien for å forbli konkurransedyktige.

For norske selskaper krever denne overgangen nye ferdigheter og evner i hele organisasjonen. En kjerne mager innsikt er å erstatte instruksjoner med utfordringer og problemløsing - for å engasjere og utdanne mennesker i stedet for å kontrollere dem.

Som sådan er den underliggende ideen og motivasjonen for dette prosjektet å oppmuntre og hjelpe organisasjoner til å oppdage og lære nye måter å realisere muligheter for sirkularitet gjennom hele deres produktportefølje.

Prosjektets hovedmål

Med visjonen "å utvikle bedre, bærekraftige produkter på halvparten av tiden", er hovedmålet med dette prosjektet å etablere evner som støtter lean sirkulære forretningsmodeller for to industrielle bedrifter.

Slik vil de kunne implementere bærekraftig produkt- og prosessinnovasjon for å møte fremtidens transformasjonsbehov - for å øke både produktivitet og markedsandel og redusere både kostnads- og miljøavtrykk i prosessen.

Fremgangen i prosjektet

CIRCULÆR prosjektet hadde oppstart i oktober 2020 og det har i løpet av prosjektperioden blitt gjennomført flere workshops knyttet til lean og sirkulærøkonomi, og hvordan en kan bruke læring som virkemiddel til å oppnå mer sirkulære forretningsmodeller.

Prosjektet har det første året fokusert på kartlegging og utvikling av Lean og sirkulære forretningsmodeller. Samt arbeidet med å utvikle både Lean og sirkulær produktutvikling, samt lean og sirkulær driftsledelse. Samarbeidspartnerne har blant annet utviklet og implementert et Obeyakonsept for tverrfunksjonelt samarbeid og samhandling i Produktutvikling.

Dette konseptet er også tatt i bruk i andre funksjoner og andre bedrifter som ikke deltar i CIRCULÆR. Foreløpige funn er presentert i flere konferanseartikler, men også i populærvitenskapelig form.

Mer informasjon

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2020 - 30.06.2023

Utforsk fagområdene