Til hovedinnhold
Norsk English
Digitalisering i Manufacturing - En studie av norske industribedrifter

Hvordan digitaliseres norske bedrifter?

Om studien

Norsk industri jobber kontinuerlig med egen digitalisering.
I denne rapporten går vi gjennom erfaringer med digitalisering fra 33 industribedrifter. I disse bedriftene har vi intervjuet mennesker på alle nivåer for å få et bredt bilde av hva som skjer i digitaliseringsarbeidet.

Du kan scrolle videre eller lese rapporten som PDF.

– Odd Myklebust

Resultater

1. Norsk industri er klar for digital endring
2.
Bred vurdering ligger til grunn for gjennomførte endringer
3. En ny industrirevolusjon og grønt skifte krever økt digital kompetanse
4. Organisasjonsutvikling må til når bedrifter skal digitaliseres
5. Datadeling åpner for nye forretningsmuligheter
6. Helhetlige digitale strategier trengs

Digitalisering og den digitale transformasjonen er prosesser som ses på med stor interesse og nysgjerrighet i de banebrytende industribedriftene.

SINTEF anbefaler at bedrifter:

  • Utvikler en strategi for å bevisstgjøre seg på egen situasjon og utfordringer.
  • Lærer seg selv ved å ta i bruk ny teknologi og drive aktiv eksperimentering (Digital21-modellen).
  • Hever den digitale kompetansen til de ansatte.
  • Samarbeider med andre aktører i Norge og internasjonalt som bedriften har tillit til.

Flere anbefalinger, inkludert svakheter og trusler finnes i rapporten som kan lastes ned her.