Til hovedinnhold

«Made in Norway»

«Made in Norway»

Made in Norway skal sikre at norske aktørers prioriteringer blir løftet inn i strategisk plan for Horizon Europe, og arbeidsprogrammene som starter i 2021.

Foto: Pixabay

«Made in Norway» er et medvirkningsprosjekt som har fått finansiering fra Forskningsrådet, i tillegg til 13 andre nasjonale medvirkningsprosjekter. Prosjektet skal sikre at norske aktørers prioriteringer blir løftet inn i strategisk plan for Horizon Europe, og arbeidsprogrammene som starter i 2021.

Strategisk fokus mot EU

SINTEF Manufacturing har hatt et strategisk fokus mot EU i mange år. I tillegg til å være medlemmer av European Factories of the Future Research Association (EFFRA) og Manufuture, leder instituttet ved forskningssjef Odd Myklebust den svært aktive plattformen Zero Defect Manufacturing. I 2019 styrket instituttet EU-arbeidet sitt, og ansatte en egen EU-koordinator, i samarbeid med NCE Raufoss-klyngen.

Godt etablert nettverk inn mot Brussel

– Grunnen til at vi får finansiering, er at vi kan vise til et tett samarbeid med både den nasjonale industrien, og at vi har et så godt etablert nettverk inn mot EU og Brussel fra før, sier EU-koordinator og leder for prosjektet Lene Lad Johansen. 

– Vi ønsker å bruke dette prosjektet til å løfte nasjonale interesser fra vareproduserende industri, og tilknyttede verdikjeder. Gjennom disse prosessene bygger vi kompetanse og kunnskap i industrien som vi mener vil gi flere og bedre søknader med norske aktører i Horizon Europe.

Made in Norway starter opp i første kvartal 2020, og har tre hovedaktiviteter:

  1. Nasjonale nettverksaktiviteter rettet mot industrien

  2. Medvirkning på relevante EU-arenaer og mot nasjonale myndigheter

  3. Informasjon og formidling

Publisert torsdag 7. mai 2020

Prosjektstart

21.01.2020