Til hovedinnhold
Norsk English

Produkt- og prosessutvikling

Det å utvikle nye produkter og prosesser ut fra nye ideer og konsepter er en krevende oppgave som krever tid og kapital. Nye og innovative produkter er også ofte knyttet opp mot høy usikkerhet med tanke på produktytelse, utviklings- og produksjonskostnader. SINTEF forsker på, og har kompetanse innenfor metoder for å øke sannsynligheten for at man ender opp med riktig produkt. Dette inkluderer utviklingsmetodikk og verktøy som tidligere har vist seg å være viktige hjørnesteiner innenfor produkt- og prosessutvikling.

Utviklingsmetodikk:

  • Design for X (manufacturing, assembly, environment, etc.)
  • Set-based concurrent engineering
  • Design Thinking
  • Agile product development

Andre aspekter:

  • Produkt-/prosessdesign
  • Produkt-/prosesstesting og analyse
  • Prototyping
  • Menneske-maskininteraksjon

Utforsk fagområdene